• Vi utsteder nødpass vi også. Dersom noen skal reise dagen etter og ikke har pass, så kan de møte på passkontoret og få et pass som gjelder for én tur, sier seksjonsleder Vigdis Hundven ved Passkontoret i Bergen.

Ventetiden for å få levert søknad er blitt kortere siden BT skrev om to-tre timer og mer for halvannen uke siden. Men også i går var ventetiden lang — opptil over en time.

— Det går seg til nå, sier Hundven, som venter mindre køer og ventetid i ukene som kommer. Køen fordeler seg noenlunde jevnt ut over hele dagen. Det hjelper ikke å komme fem på ni. Da står køen der allerede.

Etter å ha levert søknaden, tar det ca. 12 dager før passet kommer i posten.

Prisen for pass og nødpass var inntil i går 700 kroner. Fra i dag koster det 740 kroner. Åpningstidene er fra 9.00 til 14.00, og til 17.00 på torsdager.