Når sentralstyret i Fremskrittspartiet samles på Gardermoen i ettermiddag for å diskutere Sørensen-saken, kan det ende med full granskning. Opplysningene om Sørensens innflytelse som er avdekket i en artikkelserie i Bergens Tidende er ikke til leve med for partiet.

Skille snørr fra bart

Generalsekretær Geir Mo har forberedt en rapport til sentralstyret. Den bygger blant annet på avisartikler i BT og BA, samt minst seks brev om forholdet, som partitillitsvalgte i Bergen har sendt generalsekretæren.

Mo uttalte til BT onsdag at han mener partiet må gå nærmere inn i saken for å «skille snørr fra bart.»

Men det er ingen grunn til å tro at partiledelsen går til verket med stor glede. Dersom alle påstandene som er fremkommet mot stortingsrepresentanter, bystyremedlemmer og styremedlemmer i Bergen og Hordaland skal tas på alvor, kan det i sin ytterste konsekvens ende med eksklusjon eller suspensjon av en rekke av partiets fremste tillitsvalgte.

Har full kontroll

Tre stortingsrepresentanter og åtte bystyremedlemmer er på ulike måter trukket inn i Sørensen nettverk. Alle stortingsrepresentanter har avvist påstandene om dette fra Sørensens side. Bare tre bystyremedlemmer har innrømmet å ha hatt hemmelige møter med Sørensen.

Hadde man kunnet isolere saken til å gjelde en engere krets av kuppmakere i Bergen, ville det trolig også ha vært lettere å iverksette partistraff overfor disse. Nå kan det bli vanskelig å gjennomføre en slik isolert aksjon og samtidig stå frem med troverdighet i offentligheten.

Et hovedproblem i Bergen er at den gruppen som har hatt tettest kontakt med Terje Sørensen, Arvid Blommedal og hans nærmeste, i realiteten har full kontroll i Bergen Frp. Gruppen har drevet en iherdig verving av medlemmer det siste året. Sørensen har overfor gruppeleder Liv Røssland og stortingsrepresentant Karin Woldseth sagt at de kontrollerer 150 medlemmer i Bergen.

Politisk slagmark

Skulle Blommedal og hans nærmeste bli ekskludert eller suspendert, og det deretter ble avholdt nytt årsmøte og nominasjonsmøte, er det lite trolig at Blommedals sympatisører vil sitte rolig å se på dette. Et nytt årsmøte og nominasjonsmøte vil ende som en politisk slagmark, der Blommedals venner tar hevn ved å kaste alle dem som har bidratt til Blommedals eksklusjon eller suspensjon.

Utsikten til en langvarig strid i Bergen Frp opp mot valgkampen, er svært lite fristende for partiledelsen. Selv om Frp i større grad enn endre partier tålet intern konflikt, uten at dette rammer oppslutningen i alvorlig grad, er det grenser også for det partiet.

Da forholdene i Bergen Frp var på sitt mest turbulente i årene etter at Terje Sørensen ble kastet ut av partiet, falt oppslutningen om partiet i Bergen til et historisk lavmål på 0,9 prosent i en meningsmåling vinteren 1994. Prisen for en langvarig konflikt kan med andre ord bli svært høy.

Disse forholdene må partiledelsen veie opp i mot det som fremstår som ganske utålelig. At ekskluderte Terje Sørensen har like stor innflytelse i partiet som han hadde i sine velmaktsdager på begynnelsen av 90-tallet. I ettermiddag får vi vite hvilken strategi partiledelsen legger opp til. Trolig ender det med en sak mot et begrenset antall bystyremedlemmer i kretsen rundt Arvid Blommedal.