Førstestatsadvokat Petter Nordeng sier til NRK Sogn og Fjordane at etterforskningen nå er konsentrert om det som skjedde i OK-Fish før 1995. Men dette arbeidet er vanskelig, fordi regnskapspapirene fra før 1994 gikk tapt i en brann

Økokrim mener Jarle Kvalheim har svindlet til seg 260 millioner kroner fra fylkesskattesjefen.