Dette forteller pensjonert dommer Guri Greve. Hun var med under forarbeidet til dagens barnelov.

— Før barnet fyller 12, skal barnets meninger også tillegges vekt. Men 12-årsgrensen er tatt med i loven, for at å sikre at når barnet er så gammelt, bør det legges stor vekt på hva barnet selv ønsker, forklarer Greve.

Den anerkjente juristen jobbet tidligere som dommer ved Bergen byrett og Gulating lagmannsrett. I tillegg var hun medforfatter til boken «Når bånd brytes», som handler om skilsmisse og barnefordeling.

— Dersom en mor får foreldreomsorgen i en barnefordelingssak, og barnet etter en stund ønsker å flytte til far, er forutsetningene såpass endret at far kan ta initiativ til å føre saken for retten på ny, sier Greve.

Barneloven har også innført en spesiell regel for barn som har fylt 12 år.

I paragraf 31, annet ledd, heter det: «Når barnet er fylt 12 år, skal det få seie si meining før det vert teke avgjerd om personlege tilhøve for barnet, herunder i sak om kven av foreldra det skal bu hos. Det skal leggjast stor vekt på kva barnet meiner.»

Greve understreker at barnet ikke kan bestemme fritt før det fyller 18 år, og blir myndig.