Alle som har fulgt med i Bergens-politikken vet at det ikke er sant. Men uansett: Hva er alternativet?

For hvis BT er enig med oss i at et flertallsbyråd er nødvendig for å få kontroll med kommunens vanskelige økonomi, og at dette byrådet må føre en ansvarlig og klar politikk uten for mye vingling, så finnes det vel ikke så mange alternativer?

Arbeiderpartiet ønsker å styre byen videre etter 16 år i førersetet. Bør de få tillit til det?

Bergen er skakkjørt økonomisk, det kuttes i tilbudet til barn, syke og eldre, og byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen sier rett ut at de «har brukt opp alle gode forslag». Så hva er da vitsen med å fortsette?

Kan de i det hele tatt styre videre etter et sannsynlig katastrofevalg, og i så fall med støtte fra hvem?

Selv om vi legger sammen alle partier fra sentrum og til ytterste venstre, er det tvilsomt om det blir flertall. Og hva skal dette flertallet være politisk enige om?

RV og KrF sammen i byråd og budsjett?

RV som vanligvis bruker 1 milliard mer enn de har, hvert eneste år! Og SV, som «bare» mangler noen hundre millioner hvert år, sier rett ut at underskudd ikke er så farlig. Sannheten er at hvis ikke vi ikke får kontroll på underskuddet blir Bergen kommune satt under administrasjon og kuttene i tilbudet til barn, syke og eldre blir større og mer nådeløse enn før.

Velgerne bør stille det spørsmålet som BT ikke gjør, nemlig om de som har styrt byen ut i uføret bør få tillit til å fortsette, og om det i det hele tatt er mulig. Er svaret nei på begge spørsmål, er det opplagt at stemmen bør gå til de partier som før valget har sagt at de ønsker å overta styringen for å føre en annen politikk. Mer av Arbeiderpartiets politikk hjelper i hvert fall ikke!

HENNING WARLOE,

  1. KANDIDAT BERGEN HØYRE