Grunnen til at vi skriver dette innlegget er at vi nå synes det er på tide at andre ungdommer enn etablerte AUF'ere og deres støttespillere blir hørt med sitt syn.

Undertegnede var til stede på Hordaland Arbeiderparti sitt årsmøte og det var med sjokk og vantro jeg var vitne til frontalangrepene på ledelsen, de ansatte på partikontoret og partiet generelt.

For å slå det fast; vi mener at ungdommer blir godt behandlet i Arbeiderpartiet, flere av våre medlemmer har fått høye tillitsverv i partiet og vi har aldri følt at ledelsen i partiet har mobbet, trakassert, sjikanert og bakvasket oss, men tvert imot støttet oss og stilt opp på våre arrangementer.

Og hva er mobbing? At flere personer står på en talerstol og angriper Ranveig Frøiland med navns nevnelse hva er det? Slik vi oppfatter det lignet dette mer på en «mobb» som angrep, mer enn noen «knuste mobbeoffer».

Og påstandene om at AUF aldri har fått støtte fra partiet oppfatter vi som rent sludder. Som partilagsleder har jeg opplevd at AUF får langt mer oppmerksomhet og har «klippekort» på langt flere posisjoner enn oss i partilagene. For å nevne noen har Pål Berrefjord 5.plass på stortingslisten, Ingerid Nordhaug, Lubna Jaffery og Sigurd Grytten fikk plass på bystyrelisten, Oddbjørn Nesje er politisk rådgiver for Trond Tystad, og mange flere har fått ulike verv i organisasjonen. Dette er å gi ungdom muligheter!

Det andre jeg reagerer på er at med hvilken rett, en liten krets i AUF mener at de kan uttale seg på vegne av alle ungdommer i partiet. Den kretsen som vi har observert har laget det meste av støyen mot partiet, består blant andre av Pål Berrefjord, Ingerid Nordhaug, Åshild Fløysand og Oddbjørn Nesje. Disse har i en årrekke åpent sjikanert de ansatte på partikontoret og gått til frontalangrep på partiet og navngitte personer gjentatte ganger.

Er det disse som har monopol på hva de unge i partiet mener? Vårt partilag og mange andre unge i partiet er sjelden enig med deres virkelighetsbeskrivelse.

De fleste vet at Arbeiderpartiet gjorde et historisk dårlig valg, og at dette hadde alvorlige økonomiske konsekvenser for partiet. Vårt partilag har vert i kontakt med Arbeiderpartiet i Bergen for å få støtte til å avholde møter, men dette er blitt avvist på grunn av den økonomiske situasjonen. Dette har vi akseptert. AUF derimot har en gjeld til Hordaland Arbeiderparti på rundt 130.000 kr etter valgkampen, likevel finner de det riktig å ødelegge for årsmøtet ved å true med å legge seg i telt foran hotellet. Dette for å presse Hordaland Arbeiderparti til å betale hotellregningen for seg. Alle andre partilag må betale for sine egne delegater og flere lag sender færre enn de har mulighet til pga. økonomien, men de ville aldri drømme om å angripe partiet av den grunn. Vi har alle ansvar for en vanskelig økonomisk situasjon og vår eget partilag sin økonomi i særdeleshet.

Vi er mange unge som vil stille opp for partiet, nå må AUF rydde opp i eget reir!

Jan Erik Hagen

Leder Sosial Demokratisk Forum av DNA