Jeg tillater meg å oppsummere hva Nils Arild Johnsen har oppnådd med dette tiltaket:

  • Lange køer som snor seg rundt i sentrum, og forårsaker vesentlig mer forurensning enn før.
  • Store problemer for all næring i sentrum, da disse også benytter seg av veiene i sentrum. Det sier seg selv at både servicenæring samt butikker, restauranter og andre som er avhengige av varelevering, lider.
  • Praktisk talt ingen forbedring for kollektivtransporten, da det har vært lite problemer med kø her tidligere.

I BT 23. juli forklarer Nils Arild Johnsen at han ser for seg trafikkaos i sentrum dersom ikke noe gjøres for å redusere privatbilismen. Dette er en ganske interessant uttalelse, ettersom byråden selv er direkte ansvarlig for en rekke tiltak som skaper trafikkaos der trafikken tidligere ble avviklet på en tilfredsstillende måte! Det skal ikke akkurat noe geni til for å spå tilsvarende kaos på motorveien mellom Åsane og sentrum dersom byråden også skulle klare å presse gjennom forslaget om å strupe denne tungt trafikkerte motorveien ned til ett felt, slik både han og Sosialistisk Venstreparti ønsker. Her har politiet heldigvis satt foten ned inntil videre.

Byrådens kamp mot privatbilismen er i aller høyeste grad også en kamp mot all sunn fornuft. Man ønsker å skape køer og kaos for å bevise et politisk poeng, uten å ta det minste hensyn til de dramatiske økonomiske og miljømessige konsekvensene dette får. Sammen med Sosialistisk Venstreparti, som senest i et leserinnlegg i BT 28. juli gir sin uforbeholdne støtte til denne destruktive politikken, utgjør Nils Arild Johnsen en formidabel trussel for byens fremtid. Ønsker vi en by som er fullstendig utilgjengelig for andre enn dem som bor midt i sentrum? Ønsker vi en by der de gjenværende innbyggerne lever i et trafikkaos og en luftforurensning uten sidestykke? Ønsker vi til syvende og sist en by blottet for all annen næring enn restauranter og utesteder? Vi trenger en dramatisk politisk kursendring, og det håper jeg inderlig at vi får etter valget 15. september. I motsatt fall vil vi fortsette å være hjelpeløse vitner til byrådets aktive dødshjelp overfor sentrum. Bruk stemmeretten — for byens skyld!

Jan Erling Stordal