Og for den som følger med i samferdselsdebatten her vest — kan ikke ha unngått å ha merket den negative vinklingen som preger de mange artiklene om trafikken over Hardangervidda og planene fra Hardangerbrua som føres i pennen av BT-medarbeider Jan Stedje.

Det er klart at vi her vest må kunne tåle at det blir satt et kritisk lys på trafikkutviklingen over fjellovergangene mellom Østlandet og Vestlandet, men å opptre så ensidig som Jan Stedje gjør, ved bare å sette søkelyset på Rv 7, styrker ikke objektiviteten til avisen og den omtalte medarbeider. Litt mer nyanse på de faktiske forhold kunne Vestlandets storavis med fordel koste på seg.

Og er det rett at trafikken over Hardangervidda, i forhold til trafikkutviklingen etter åpningen av Lærdalstunnelen, har stagnert? Er det ikke riktig at trafikken over Vidda hadde en økning fra 2001 til 2002? Og hvorfor setter ikke Jan Stedje de samme kritiske lys på andre fjelloverganger?

Gang på gang er den informasjon som Jan Stedje bringer til torgs blitt tilbakevist. For all del skal Bergens Tidende bringe til torgs også kritiske vurderinger, men hadde det ikke vært på tide at avisen, som regionavis, stiller opp som drahjelp for gode samferdsels- og næringsprosjekt her vest?

ARNE JAKOBSEN (AP), FYLKESTINGSREPRESENTANT, BERGEN