I faktadelen som er inntatt i artikkelen, kan en lese følgende: — Årsaken var at broen (Askøybrua) ble bygget med seilingshøyde 62 meter ikke 100 meter som opprinnelig planlagtý.

Jeg var en del av det politiske miljøet i Askøy kommune da broen ble planlagt og senere bygget. Jeg har aldri oppfattet det slik at planleggingen opprinnelig gikk ut på å bygge en bro med seilingshøyde 100 meter. Min oppfatning har hele tiden vært at broen ble planlagt bygget med seilingshøyde 62 meter men at det ble fremsatt et krav fra BMV Solheimsviken om at brohøyden måtte heves til 80 meter. Dette kravet ble senere høynet til 100 meter. Kravet fikk senere støtte fra Bergen kommune. Kravet ble sett på som urealistisk fra så vel brostyret, Askøy kommune som planleggerne. I sin ytterste konsekvens kunne dette medføre at broen aldri ble bygget av så vel økonomiske som miljømessige grunner. I denne forbindelsen kom ideen om utbedring av ny seilingsled.

Da spørsmålet om økning av brohøyden/ny seilingsled først ble lansert var kravet fra BMV Solheimsviken om å kunne ta inn store borerigger til overhalig som var begrunnelsen. Det var den gangen ikke noe turistskip som ikke ville kunne passere under Askøybroen med seilingshøyde på 62 meter. Alle er kjent med at det opprinnelig behovet fra BMV ikke lenger har aktualitet.

I etterpåklokskapens lys kan en i dag hevde at hvis kravet fra Bergen om økning av seilingshøyden hadde vært noe mer edruelig og realistisk, kunne seilingshøyden i dag ha vært noen meter høyere, men ikke i nærheten av 100 meter.

Om det noensinne blir ny seilingsled til Bergen blir en avveining av flere behov og hensyn. Jeg tar ikke stilling til dette ved dette innlegget, men jeg kunne ønske at fremtidige artikler om dette emnet kunne ha holdt seg til de faktiske forhold i faktadelen.

Dersom min hukommelse skulle spille meg et puss i denne saken, ber jeg om at Bergens Tidende dokumenterer sin påstand om at Askøybroen opprinnelig ble planlagt med en seilingshøyde på 100 meter.

OTTO PAULSEN