Av Ole Jan Strønen,

eier av Jonsvollskvartalet A.S

Området Engen/Nøstet har forfalt i noen tiår av flere grunner: Utviklingen av kjøpesentre i Bergen, kontoriseringen i sentrum på 1960— og 70-tallet, Askøyfergen som har stanset driften og en bebyggelse som har forvitret.

Hovedproblemet i Jonsvollsgaten har over lang tid vært den stadig økende og drepende gjennomgangstrafikken med forurensning og støy. Dette har revet vekk grunnlaget for butikkdrift. Kjente og kjære butikker som Kleppe sko, Kortevaremagasinet, Moberg Barneklær, Grindheim Kjøkken, Jensen Møbler, Liseth, Hi-Fi Centeret, og Baker Brun er nå kun en del av gatens historie.

Vår virksomhet har vært i området i over 30 år. Vi har fulgt alt som har skjedd på nært hold - og er blitt glad i miljøet. Vi har fått en stadig sterkere lyst til å skape noe bedre: Nye arbeidsplasser, mange boliger, servicetilbud - kort og godt trivsel for flest mulig i byen.

Parallelt med mitt yrke som reklamebyråleder begynte vi på åttitallet også å pusse opp eldre, nedslitte hus i området. Vi har hatt lange kvelder med rehabiliteringsarbeid i bl.a. Markeveien, Håkonsgaten, Teatergaten, Nedre Gartnergaten og Baneveien. Det kjennes godt når slitne hus blir friske og leietakerne tilfredse. I så måte føler vi å ha gitt et positivt bidrag til rehabilitering og utvikling i byen.

I 1985 kjøpte vi våre to første eiendommer i det såkalte Jonsvollskvartalet. Etter hvert har vi kjøpt alle for å bidra til en fremtidsrettet helhetsløsning for området.

Kommunen har vedtatt en reguleringsplan for Jonsvollskvartalet som gir grunnlag for ny bebyggelse. Vedtaket ble gjort med to tredels flertall og er således solid demokratisk forankret i kommunen. Vedtaket inneholder ingen tidsfrist. Vi har utbyggingsmessig forholdt oss strengt til Bergen kommune som blir løpende orientert om vårt arbeid. Vi er glad for den forståelse og positive interesse vi har møtt blant mange folkevalgte og i administrasjonen.

Det er selvsagt vanskelig å gjøre alle til lags når tradisjonsrike områder skal fornyes. Vi minner i denne forbindelse om Krinkelkroken, som mange var svært glad i. På samme måte som utbyggeren av Krinkelkroken, har vi ærlige og oppriktige intensjoner om et positivt bidrag til byutvikling.

Ekserserhuset så vi som den store kulturelle utfordringen. Det måtte ivaretas av kyndig kompetanse. Det var naturlig for oss å bekoste sikker nedtagning, lagring og oppsetting der myndighetene ønsker dette gjort. Samarbeidet med Fylkeskonservatoren og Riksantikvaren har vært meget godt og vi håper på en god løsning.

I tillegg til mange leiligheter (trolig bortimot 100 boenheter), et større antall kontorarbeidsplasser, vrimleområder, grønt miljø, servering og kultur bør kvartalet forankre en tung aktør. Vi har hatt en visjon for kvartalet som går langt utenpå en ordinær løsning med butikker og boliger - en publikumsmagnet som kan bidra til betydelige positive ringvirkninger i strøket.

Vi ser at Jonsvollskvartalet kan gi husly for boligtrengende, selv uten vann, varme og sanitær blant glisne hus og vegger. Det er trist å se at dette er bedre enn andre tilgjengelige boliger i byen. Som utbyggere ønsker vi fornyelse og forbedringer for flest mulig. Men vi kan ikke da parallelt åpne for oppussing og rehabilitering når vi utålmodig arbeider med helt andre prosjekter. Vi synes det er prisverdig hvis kommunen nå tar et initiativ for å bedre boligsituasjonen for ungdom og studenter.

Den gjenstående bygningsmassen i kvartalet, som altså er vedtatt revet, tilfredsstiller i dag ikke krav til bolig eller næringsformål. Flere tilstandsrapporter dokumenterer dette. Bygningsmassen omfatter kun fire leiligheter og ni hybelleiligheter - resten er næringslokaler. I påvente av vår bebyggelsesplan har vi lenge ønsket å rive den skjemmende bebyggelsen, men av hensyn til regelverkets formaliteter har riving måttet utestå.

I den dels uavklarte situasjonen for Jonsvollskvartalet, er det absolutt vår plikt og vårt ansvar å rydde opp i forholdene. Vi forstår utålmodigheten vi møter, men finner det trist og ikke minst urettferdig at noen beskylder oss for å gi blaffen og bevisst trenere utviklingen av kvartalet. Vi har ingen motiv for å trenere utviklingen og har kun ulemper med at ikke utbyggingen kommer i gang.

Utsettelsen av prosjektet i Kalmarhagen skyldes utelukkende vår interesse for å utvikle et seriøst og langsiktig prosjekt som skal gi mange plussfaktorer i moderniseringen og fornyelsen av denne delen av Nøstet.

Jonsvollskvartalets tradisjoner og kvaliteter arbeider vi med å videreutvikle. Sammen med dyktige arkitekter og rådgivere står vi på hver dag for å finne den rette løsningen. Bebyggelsen skal fungere i mange, mange år og da holder vi fast på visjonene for et representativt og fremtidsrettet område.

KALMARHAGEN: Ett av skisseforslagene til Jonsvollskvartalet. <br/>ILLUSTRASJON: ARKITEKTKONTORET GRIEG AS/BJERK OG BJØRGE AS ARKITEKTER