• En skam. Følelsen av å bli lurt er sterkt tilstedeværende, sier leder i foreldrearbeidsutvalget i Fana bydel, Trude Hallingby, om kommunens behandling av skolebygningene.

— Det er forferdelig frustrerende å være vitne til dette sett fra en foreldres side. Behovene bare hoper seg opp, og det virker helt usannsynlig at man noen gang vil kunne komme à jour med vedlikeholdet, mener hun.

Trist liste

BT skrev i går at skolebygningene i Bergen trenger 333 millioner til vedlikehold, og at det kun, ifølge tallene fra Bergen Bygg og Eiendom (BBE), skal vedlikeholdes for 14 millioner i år. Resultatet blir forfall. Ekspertene mener det blir ti ganger så dyrt å ta igjen forfalne bygninger som å ta vedlikeholdet etter hvert. Fridalen skole i Årstad bydel må nå eksempelvis rehabiliteres for 50 millioner kroner etter årevis med manglende vedlikehold.

En liste fra Arbeidstilsynet viser at manglende vedlikehold langt fra bare er et bergensfenomen. 362 skoler i Hordaland, Sogn og Sunnfjord er ikke godkjent i henhold til forskriften om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Dette er 65 prosent av alle skolene i området. Manglende vedlikehold er hovedproblemet.

— Ja, det er manglende vedlikehold som er problemet. Skader som kunne kostet lite å utbedre, blir stående. Da blir det dyrt. Skolene mangler også teknisk personale til å ta seg av vedlikehold, sier inspektør i Arbeidstilsynet Terje Øvrehus. Han har inspisert forholdene ved skolene i Laksevåg, Fyllingsdalen og Årstad bydeler, og er rystet over de verste tilfellene.

Vaktmestertjenesten kuttet

Den faste vaktmestertjenesten, som tidligere var knyttet til hver enkelt skole, er falt bort. Nå må skolene dele vaktmester med andre kommunale bygg. Dette er mye av grunnen til at forfallet sprer seg.

— Selv ved en skole som Kirkevoll, som har over 600 elever og 11-12 bygninger å holde styr på, deler vi en vaktmester med andre skoler og gamlehjem. Det sier seg selv at nærmest ingenting blir gjort, sier Trude Hallingby.

Bergen Bygg og Eiendom (BBE) estimerer et vedlikeholdsbehov for skolebygningene i Hallingbys bydel på totalt 66,5 millioner. Fana har 17 grunnskoler. For 2003 og 2004 er det budsjettert med 1,2 og 1,3 millioner i vedlikehold, fordelt på to skoler.

Øvrebotten får på kjeften

I gårsdagens BT skyldte direktør Dagfinn Øvrebotten i BBE på manglende bevilgninger fra bystyret når han skulle forklare forfallet som rammer skolebygningene. Det får Ragnhild Hedemann (SV), leder i komité for kultur, idrett og oppvekst, til å tenne på alle plugger.

— Når vi har mulighet til å låne 410 millioner kroner fra staten til vedlikehold av skoler, og kommunen ikke har benyttet seg av dette, må det være et sted man lager byråkrati. Da må vi se på effektiviteten i BBE, sier Hedemann, og fortsetter:

— Vi har hatt planer i mange år som det ikke har vært mulig å få gjennomført på grunn av økonomien. Nå må vi komme i gang og utnytte den statlige ordningen til fulle, mener Hedemann.

Hun lover også at SV vil gå inn for å få tilbake vaktmesterordningen knyttet til hver enkelt skole.

Hedemann er forbannet fordi BBE mener at Fridalen skole ikke er tilgodesett med noen midler til vedlikehold for 2003.

— Vi fikk inn fem millioner ekstra til Fridalen skole da budsjettet ble behandlet i bystyret. Hvis BBE gjør noe annet enn å følge opp bystyrevedtaket, er det alvorlig. Det vil være i direkte strid med bystyrets vedtak, sier SVs gruppeleder i bystyret.

IKKE AKKURAT PARADIS: Et skrekkelig eksempel på forfallet ved skolebygninger i Bergen. På Paradis skole vokser det synlig muggsopp ut av veggen som følge av lekkasje. I dette lokalet holder skolefritidsordningen til.