Ettersom oljeindustrien betalte store deler av valgkampen til Bush, er det ingen overraskelse: Det amerikanske demokratiet er like korrupt som i et gjennomsnittlig u-land. USAs økonomi er derimot ikke på u-landsnivå. Landet har fire prosent av verdens befolkning, men er grandiost nok til å stå for 25 prosent av de globale CO2-utslippene. Den amerikanske økonomiens avføring forurenser menneskehetens felleseiendom: Luftrommet. Også Norge bidrar kraftig per innbygger til å skade klimaet. Men USA er alene i spesialklassen for de verste. Og Norge er iallfall villig til å påta seg Kyoto-avtalens beskjedne forpliktelser.

Trolig dreper den globale oppvarmingen allerede titusenvis av mennesker årlig, først og fremst i fattige land som rammes hardt av orkaner, flom og tørke. Uten klimatiltak vil etter hvert millioner dø årlig, fordi malaria sprer seg, fordi havstigning tvinger mennesker på flukt, og på grunn av avlingssvikt. U-land som knapt nok har sluppet ut drivhusgasser, betaler mesteparten av prisen for «hvithuseffekten». Det personlige ansvaret til George W. Bush er formidabelt. Miljøgrupper i USA krever nå at han skal stilles for den internasjonale domstolen i Haag, anklaget for forbrytelser mot menneskeheten.

Det blir neppe Norges regjering som vil kreve USAs president utlevert. Mangelen på innlevelse, kombinert med servilitet ovenfor verdens mektige, gjør at Jagland ikke engang kommer til å si kraftig fra. (Eller kladder han på en note der Norges USA-ambassadør hjemkalles?) Norge opptrer som en husmannsnasjon på den internasjonale arenaen, med silkediskresjon, kanskje også i hemmelig fryd over at vår oljeøkonomi ennå ikke kommer til å få alvorlig konkurranse fra miljøvennlige energikilder.

Kyoto-avtalen bør raskest mulig ratifiseres, uten USA. Heller ikke USA vil sette pris på å bli isolert og møtt med miljøforakt fra mesteparten av verden. Det hindrer ikke en diskusjon om en senere klimaavtale, som kan godtas av kommende administrasjoner i Washington, og der også u-landene er med.

STEINAR LEM, FRAMTIDEN I VÅRE HENDER