Høyre har ikke et skatteproblem. Høyre er tilhenger av likere beskatning av arbeidsinntekt og kapitalinntekt. Vi har i regjering blant annet hevet grensene for toppskatt, som betyr at man ikke lenger må betale toppskatt når man har en vanlig inntekt.

Vi har også hevet frikortgrensen, noe som kommer ungdom som tjener lite til gode. I tillegg til dette har regjeringen økt bunnfradraget, noe som komme alle til gode.

Høyre er mot formuesskatten fordi den er ødeleggende for arbeidsplasser, vi ønsker ikke å ha skatt på arbeidende kapital. En annen klassisk misforståelse av Høyre-politikk er at Høyre «gir skattelette til de rike». Regjeringen har gitt skattelettelser til næringslivet.

Næringslivet er ikke de rike, næringslivet er arbeidsplasser. Uten disse ville enda flere vært uten arbeid.

Høyre har ikke foreslått lavere lønninger for ungdom. De siste dagers debatt om dette startet med høyttenking fra NHO direktør Olav Magnussen, og har ingenting med verken Høyres politikk eller politikeres utspill å gjøre. Lønn avgjøres gjennom forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. Høyre respekterer denne ordningen.

Når Kaarbø påstår at Høyre ønsker å kutte lønnen til de unge, antar jeg det må være sommervarmen som spiller inn. Fra Høyre kommer det ikke.

DAG HÅKON MYRDAL, POLITISK VISEFORMANN, BERGEN HØYRE