JAN STEDJE jan.stedje@bergens-tidende.no Nordfjordeid

Jacobsen ble i 1997 dømt for å ha svindlet 8,1 millioner engelske pund, eller 100 millioner kroner, fra bankens avdeling i Gibraltar. — Banken krever tvangssalg av en eiendom i Eid, sier advokatfullmektig Ann-Kristin Wassvik til Bergens Tidende. - Det er ikke først og fremst pengene som denne boligen representerer som er bakgrunnen. Banken mener det av prinsipp er viktig å opprettholde et vedvarende press mot en person som er dømt for å ha svindlet banken, sier hun. Eiendommen som Jyske Bank nå krever tvangssalg av, står ikke i Rolf M. Jacobsens navn. Det er en av hans døtre som er eier av huset på Nordfjordeid. Datteren er ikke innblandet i svindelsaken, men Jyske Bank mener det er uklarheter omkring eierforholdet til denne boligen. Derfor kreves tvangssalg, og saken kommer opp for Nordfjord namsrett 5. og 6. september. Rolf M. Jacobsen bygd opp et gigantiske oppdrettsanlegg for sjøabbor i Ceuta i Nord-Afrika. Prosjektet med 12 merder fylt med yngel sank til bunns, før det var kommet i produksjon. Der ligger det i dag. Penger til anlegget ble lånt i Jyske Bank, avdeling Gibraltar. I 1997 ble Jacobsen dømt for å ha vært sentral i tvilsomme transaksjoner mot Jyske Bank. Per i dag har banken fått tilbake lite av det betydelige beløpet på 8,1 millioner engelske pund.