Verken lagdommere, forsvarsadvokater eller statsadvokaten kjente til dette da mannen ble valgt til juryformann i januar.

Mandag ledet han rådslagningen som endte med at både Jarle Olsen og Tor Helge Flaten ble frikjent for overlagt drap.

Anket på stedet

I 1992 satt 41-åringen selv på tiltalebenken i en rettssal. Bergen byrett dømte ham til 30 dagers fengsel for tjenesteforsømmelse og grov uforstand i tjenesten. Han måtte i tillegg betale 42.000 kroner i erstatning.

Juryformannen var på den tiden kaptein og sjef for drifts— og vedlikeholdskontoret på Haakonsvern. Byretten mente han handlet i strid med sin tjenesteplikt da han kjøpte takbelegg for 880.000 kroner uten å hente inn konkurrerende tilbud.

Han attesterte også fakturarer fra en taktekker selv om materialet ble tatt fra forsvarets eget lager. Retten mente at han på denne måten utsatte Forsvaret for tap.

Juryformannen anket byrettens dom på stedet. Han gjorde det klart at han var uskyldig dømt. Anken ble aldri tatt opp til behandling. Dommen ble rettskraftig den 12. november 1992.

Saken ble kjent som taktekker-saken og fikk massiv omtale i media. I likhet med enkelte av de tiltalte i Åsane-saken reagerte juryformannen på behandlingen han fikk av pressen.

Skal gi beskjed Førstelagmann ved Gulating lagmannsrett, Arne Fanebust, sier at dommen fra 1992 ikke automatisk utelukker vedkommende som lagrettemedlem. For å være utelukket må man ha blitt dømt til ubetinget fengsel de siste ti årene. Ved betinget fengselsstraff er grensen fem år.

— Alle skal likevel gi beskjed om det foreligger særegne forhold som kan svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Det er et ansvar som påligger alle lagrettemedlemmer. Deretter blir det opptil partene å ta stilling til om det skal gjøres innsigelser til vedkommendes habilitet, sier Fanebust.

I dette tilfellet var det vanskelig for aktor og forsvarsadvokater å gjøres seg opp en mening om habilitet. Juryformannen opplyste ikke om dommen fra 1992 da han ble spurt om det var forhold som kunne gjøre ham inhabil.

— Jeg kan ikke vurdere om vedkommende burde gjort det i denne saken, sier Fanebust.

Ingen kommentar

Juryformannen ønsket ikke å gi noen kommentarer da Bergens Tidende kontaktet ham i går kveld. Han viste til at rettssaken ennå ikke er avsluttet, og at medlemmer av juryer derfor ikke kan uttale seg til pressen.

Det er ikke kjent om formannen faktisk stemte for frifinnelse.

Statsadvokat Gert Johan Kjelby ønsket heller ikke å kommentere opplysningene.