En av de personene som er kommet med de mest krenkende uttalelsene mot homofile er pastor i Levende Ord, Enevald Flåten. Han har sagt at griser vet bedre enn de homofile og kalt dem for perverse. Dette har han kunnet gjøre fordi det norske lovverket er for dårlig.

Aurora Bergen er kjent med at hvis han hadde gjort dette i Sverige, hadde han blitt fengslet. Krenkende, hatefulle og nedsettende ytringer om de homofile kan nå i Sverige straffes med bøter eller fengsel i opptil fire år. Sveriges statsminister, Göran Persson, sier at prester kan ikke lenger forkynne at homofilt samliv er unaturlig, da dette vil være en hets mot følelseslivet til mennesker.

Vi håper at vi kan lære av Sverige, lage en beskyttelseslov som verner de homofile mot krenkende uttalelser fra fanatisk religiøse. Det må være en menneskerett å få følge sitt følelsesliv uten at man blir krenket av fanatisk religiøse som Enevald Flåten er.

Vi håper at Norge kan få en lov som verner de homofile fra mennesker som Enevald Flåtens utsagn og mennesker lik ham, som ingen innsikt har i andre menneskers følelsesliv. Slike mennesker lever av å fordømme andre, og historien er full av slike mennesker som ikke hadde noe av Kristi Ånd i seg. Regjeringen må snart gjennomskue hulheten i de fanatiskes budskap.

TERJE IVORY HARTVEDT LERØY, LEDER AURORA BERGEN