DEBATT

Av barne— og familieminister Laila Dåvøy (KrF)

Postkassene fylles daglig med kataloger som gir forslag til ønskelisten, og den årlige masseinvasjonen av sjokoladenisser i butikkene har funnet sted. Kommersialiseringen av julehøytiden blir stadig tydeligere.

Ifølge Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) ligger det an til å bli et rekordår for julehandelen; hver nordmann vil bruke i overkant av 2300 kroner, i snitt. Det er et tegn på at det kommersielle presset har økt betraktelig de siste årene. Spesielt barn og unge utgjør en viktig målgruppe for reklame og annen påvirkning. Som barne- og familieminister, og som statsråd med ansvar for forbrukersaker, har jeg derfor tatt initiativ til en gjennomgang av markedsføringsloven med sikte på å skjerpe grensene for hva som tillates av kommersiell påvirkning av barn og unge. Jeg vil blant annet vurdere et forbud mot direkteadressert reklame til barn. Ut fra henvendelser jeg har mottatt vet jeg at jeg har mange foreldre med meg i denne saken.

Undersøkelser viser at det er liten sammenheng mellom følelsesmessig og materiell velstand. Aldri har vi lengtet mer etter tid til familie, venner, natur og gode opplevelser. Likevel bruker vi mye tid og krefter på kjøp, bruk og kast. I julestresset har vi lite tid til våre nærmeste fordi vi er altfor opptatt med å skaffe gaver til dem. Ønsker vi ikke egentlig at julen skal være noe mer enn en ren kjøpefest?

Jeg mener ikke at vi skal slutte å gi hverandre gaver eller la være å etterkomme våre barns brennende juleønsker. Men vi som ønsker en litt mindre kommersiell jul kan kanskje være mer kreative? Tid er blitt det mest verdifulle vi har i dag, så hvorfor ikke gi bort litt av den? Gavekort for opplevelser er en mulighet. Barn kan ha mye glede av ekstra høytlesning, billetter til popidolets konsert eller bake-kake-kvelder. Egentlig er det bare fantasien som setter grenser for slike «alternative» gaver.

Mange familier opplever en hverdag med tidspress og høyt tempo. Vi vet at stadig flere barn og ungdom sliter med stressymptomer. Selv om bakgrunnen kan være sammensatt, så har fenomenet en sammenheng med vårt jag etter materielt forbruk. Jeg mener det er viktig å fokusere på tid og livskvalitet fremfor økt forbruk. Noen ildsjeler tok opp denne problemstillingen på et seminar om tanker og visjoner for et nytt årtusen, og startet prosjektet «07-06-05 tid for forandring». Dette initiativet arbeider for å forandre dagens situasjon og inviterer til å stoppe opp og tenke seg om: Må vi virkelig løpe og kjøpe for å finne lykken?

Jeg mener det er på tide å reflektere over om vi ikke bør skru ned tempoet - for hva jul og førjulstid er blitt og hvordan opplever barn denne tiden? Stort sett er det mye stress og mas, sosiale forpliktelser på jobb og i vennekretsen skal etterkommes, det skal handles og rengjøres. Samtidig er dette tiden for kulturelle høydepunkter - og treningsøktene vi rekker å klemme inn. «Alternative» gavekort i julekalenderen og under treet kan frita oss fra noen handleturer, og få oss til å slappe litt av innimellom. Med disse tankene ønsker jeg dere en god juletid og mye tid til jul!