— Vi har om tradisjon at vi skjenker oss ett glass portvin, en gang i året, når fredsprisen skal kunngjøres. Da tar vi en skål til ære for vinneren. I år ble det for FN og Kofi Annan, og vi legger ikke skjul på at vi jublet litt ekstra, sier daglig leder for FN-sambandets kontor i Bergen, Arne Øi, til Bergens Tidende.

FN-sambandet i Bergen har tre fast ansatte, og bruker i tillegg tre frilansere i sitt arbeid med informasjon om FN og internasjonale spørsmål.

Spesielt om forholdene i landene i sør - de som tidligere ble betegnet som den tredje verden. Utvikling av en rettferdig verden med bedre fordeling av godene mellom sør og nord, gjennom bidrag fra begge parter, står her sentralt. Et nytt sikkerhetsbegrep, der tradisjonelle krig erstattes med kon-flikter om miljø, økonomi og fordeling har også økt FNs rolle. Terror setter disse problemene på spissen.

— Fra et utgangspunkt der FN var en arena der verdens fem ledende land kunne "kontrollere" verden, har FN nå utviklet seg til å være en arena for diskusjon mellom alle verdens land. FNs tyngde er ikke organisasjonen, men det mange land blir enige om. Selv om det fortsatt er mange kriger i verden, så er det hevet over tvil at dialogene mellom medlemsland er et stort bidrag til fred. Derfor føler vi at prisen er fortjent. At Kofi Annan som leder har hatt stor betydning for å gjøre EN mer effektiv i dette arbeidet, er også hevet over tvil, sier Øi.

PORTVINSKÅL FOR SEG SELV: Daglig leder i FN-sambandet i Bergen, Arne Øi, konsulent Wenche Bø Lunde og frilanser Sigve Fjeldtvedt kunne heve det tradisjonelle ýfredspris-portvinglassetý for første gang for seg selv i går.

PORTVINSKÅL FOR SEG SELV: Daglig leder i FN-sambandet i Bergen, Arne Øi, konsulent Wenche Bø Lunde og frilanser Sigve Fjeldtvedt kunne heve det tradisjonelle "fredspris-portvinglasset" for første gang for seg selv i går.
FOTO: ARNE NILSEN