• Dette er en stor dag for Høgskolen i Bergen, sier høyskoledirektør Nils Mæhle.

Etter å ha kjempet for å kunne samle høyskolen i et bygg på Kronstad de siste fem årene, ser Mæhle at det endelige gjennomslaget kommet.

En samlet kirke— og undervisningskomité ber nemlig regjeringen sette av penger til kjøp av tomt og prosjektering for et nytt høyskolebygg på Kronstad. Dette skal skje senest i revidert nasjonalbudsjett våren 2002.

— Dette er svært gledelig for både studenter og ansatte ved høyskolen. Det vil bli betydelig enklere for oss når vi kan samle store deler av våre 4000 studenter og 1000 ansatte på Kronstad.

Mæhle vil særlig rose Hordalands to representanter i komitéen, Rune Skjælaaen (Sp) og Ar-ne Sortevik (Frp). Skjælaaen har vært saksordfører for høyskolebygg i komitéen.

— Nå regner vi med at vi er i prosess som leder mot et ferdig bygg, sier høyskoledirektør Nils Mæhle.

Han legger og vekt på at et samlet bystyre i september gikk inn for å plassere høyskolen på Kronstad.

— Det var viktig at Bergen stod sammen med høyskolestyret. Slik at vi unngikk å stå splittet når vi ba Stortinget om penger.

Et flertall i bystyret har tidligere gått inn for å plassere høyskolen ved Damsgårdsundet.