Det skriver fagbladet Journalisten. I reportasjen het det at en kvinnelig kjendis i underholdningsbransjen etterforskes for svindel med en bil hun meldte stjålet.

Lagmannsrettens flertall la straffeprosesslovens § 123 til grunn for kjennelsen. Der heter det at et vitne kan nekte å svare på spørsmål når svaret kan utsette vitnet eller den nære familie for straff eller tap av borgerlig aktelse.