Leder i Den Norske Jordmorforening (DNJ), Anne Marit Tangen, sier til Bergens Tidende:

— Mange fødende, særlig de yngre kvinnene, forteller jordmødrene at de har vært gjennom et trauma ved dette betydelige kirurgiske inngrepet i sitt kjønnsorgan. Når de blir gravide og skal føde kommer mye av dette traumaet tilbake. Det er helt uhørt at unge kvinner er blitt behandlet på denne måten, og som norske jordmødre avslører ved svangerskapskontroll og forløsning.

Omfanget betydelig

Omfanget av omskjæring, eller kvinnelig kjønnslemlestelse, er trolig større enn det norske samfunn er klar over. Det bekrefter jordmor-lederen.

— Når disse unge jentene kommer til svangerskapskontroll er det oftest en jordmor som er den første person de møter fra det norske helsevesen, sier Tangen.

— Kan du si noe om antall omskårne kvinner som jordmødrene årlig oppdager på fødeavdelinger? – Foreningen vår har ingen statistikk. Det jeg kan bekrefte er at vi har jordmødre som til stadighet kommer i situasjoner hvor de både ved svangerskapskontroll og forløsning ser unge jenter som har vært utsatt for kvinnelig kjønnslemlestelse.

— Og i områder av landet der vi har mange kvinner fra visse miljøer er det et betydelig antall, sier DNJ-leder Anne Marit Tangen

Appell til Dåvøy

Jordmødrene som møter disse unge kvinnene i svangerskapsomsorgen og på fødeavdelinger har fått både god kjennskap til og opparbeidet kompetanse i hvordan de skal støtte disse kvinnene, og hjelpe dem med sitt trauma.

— Derfor har foreningen nylig sterkt oppfordret barne- og familieminister Laila Dåvøy sørge for at jordmødre tas inn i beredskapsgrupper mot kjønnslemlestelse av kvinner, sier jordmorlederen til BT.

— Som jordmødre må vi også våge å gi nødvendig informasjon til barnefedrene som er med på svangerskapskontroll og under fødselen, i vår kamp mot lemlestelse av kvinners kjønnsorgan.

Jordmoren må fortelle han at det er helt uhørt at unge kvinner er blitt behandlet på denne måten, sier Tangen.