Av Ola B. Siverts

Bare idealister og aktivister — Asbjørn Herteig-er - utenfor bystyresalen hindret at den politiske rivningsviljen ble satt ut i livet - og sikret at vi fortsatt har et «gammelt» Bergen - en bysjel - å vise frem til glede for reiseliv, handel og oss som bor her.

Jonsvollsgatekvartalet må være et lærestykke i hvor lite nåtidens politikere synes å ha lært av fortiden. Enhver kan se hvordan huseieren bevisst og demonstrativt har latt kvartalet forfalle. Enhver vil også kunne se hvor vakkert kvartalet er i sitt brokete mangfold av stilarter, bygningstyper, sine sprang i skala og uttrykk. Nettopp ved sin «grodde» form er det et nesten arketypisk eksempel på bykvartal vi hadde mange av, men som nå er på raskt vikende front. Disse sjarmerende hummer og kanari-kvartalene har et betydelig utviklingspotensial. Selv de tilsynelatende mest forfalne hus lar seg redde - det har byggmester Geir Vetti o.a. gitt mange eksempler på!

Jonsvollsgatekvartalet har utvilsomt fremtiden foran seg: Det ligger så å si i inngangsdøren til den nye Hurtigruteterminalen, mange bor tett ved og store boligprosjekt venter, kulturaksen USF-Grieghallen passerer vis-à-vis og Klostergarasjen får sin fremtidige hovedinngang 50 meter nord for kvartalet. Det er videre planer om å flytte trafikken og gjøre Jonsvollsgaten til gågate. Kvartalet ligger det berømmelige steinkastet fra kino og teater. Tenk hvor mye mer spennende og attraktivt det vil være for byen med et rehabilitert og nennsomt utbygget kvartal med f.eks. butikker i basarform, boliger og et par serveringssteder som kan supplere Nøstet Grill - enn nok et bygningskompleks à la Westfal-Larsen på Komediebakke-siden.

Noe av Jonsvollsgate-kvartalets bokstavelig talt indre styrke nå, etter at Ekserserhuset ble fjernet - er paradoksalt nok - at det er betydelige areal for å bygge helt nytt uten å rive . Her kan det reises både betydelige frittstående bygninger og påbygg til de eksisterende.

Dette er p.t. ikke et kvartal som en utbygger har kjøpt dyrt og bygge ut for å holde tritt med løpende renteføtter og avdrag. Alt burde derfor ligge til rette for en time-out og litt rask omtenkning.

Forslag:

1. Unngå riving, sats på bevaring og nybygg.

2. Start en offentlig reguleringsprosess (dersom ikke eier er villig til omregulering) som gir klare føringer for vern og bruk. Det er like viktig at det offentlige griper inn for å forhindre spekulativt forfall og ødeleggelse av kulturverdier, som å ekspropriere grunn til en ny ringvei eller et parkeringsanlegg. I alle sammenhenger snakker vi om samfunnsmessige interesser - og både i vei- og vernesaker vil eller bør grunneieres rettigheter vike. Kommunen har ikke unnslått seg for kjapt å gjøre om nylig vedtatte reguleringsplaner i dette strøket før: Baneveien/Vestre Murallmenningen (Klostergarasjen) ble omregulert i ekspressfart.

3. Den allerede vedtatte trafikkomleggingen med parallellforskyvning av trafikk fra Jonsvollsgaten til Komediebakken gjennomføres når den nye planen er ferdig, dvs. samtidig som Klostergarasjen åpner - i 2005. 4. Kommunen har engasjert arkitekter etter nasjonal prekvalifisering til å illustrere (den ønskete) utviklingen av Nøstebukten. De er i arbeid akkurat nå med innleveringsfrist i begynnelsen av november - Jonsvollsgate-kvartalet er med i illustrasjonsområdet. Kan ikke kommunen be arkitektene sine om å vie Jonsvollen litt ekstra oppmerksomhet slik at vi kunne få en ny visjon for kvartalet allerede denne høsten?