Jeg trodde først at BT hadde lagt om sin praksis, fra ikke å sette på trykk hva Bibelen sier.

Men etter å ha lest videre i innlegget, forsto jeg at bibelversene ble brukt for å få sagt noe negativt om Israel, og da er det jo ingen restriksjoner.

At «Vestbredden» egentlig heter Judea og Samaria, og er israelsk kjerneområde, blir konsekvent holdt tilbake av alle media i Norge.

Men fordi navnet jøde kommer fra Judea, er det mer bekvemt å bruke «Vestbredden». For øvrig var «Vestbredden» okkupert av Jordan, helt frem til seksdagerskrigen, da Israel tok den tilbake, sammen med den østlige delen av Jerusalem, som har vært jødenes hovedstad i mer enn 3000 år. Norske myndigheter var enige, da USA etter hendelsen 11. september erklærte krig mot terrorisme. Men denne enighet gjelder jo selvfølgelig ikke når det gjelder den 50 år lange terroren jødene blir utsatt for.

De drepte jo Jesus, og kan ikke forvente seg annet? I Norge, som vil kalle seg et kristent land, kjenner de færreste til hva Bibelen egentlig sier, folket forgår, fordi de ikke kjenner til Skriften.

Alle som er oppegående, og som kjenner historien, vet at Israel hittil aldri har brukt militærmakt, uten først å ha vært angrepet.

De må i all anstendighets navn ha samme rett som alle andre å forsvare egne grenser.

Araberne har jo allerede fått ¾ av det historiske Israel, da staten Jordan ble opprettet. Arafat er jo egypter, og var den terrorist som først av alle begynte med flykapringer, hvordan kan han kalle seg for «palestiner»?

Kanskje får også Osama bin Laden fredsprisen en dag?

Alt blir jo snudd på hodet, så hvorfor ikke?

SVEIN KROGENÆS, KRISTEN FUNDAMENTALIST