Jeg kan godt bruke «Judea og Samaria» i stedet for «Vestbredden», men det forandrer ikke mitt standpunkt: Terroren som Israel utøver mot palestinere er ikke mer legitim enn terroren palestinere utøver mot israelere.

Jerusalem er en viktig by for jøder, men også for kristne og muslimer. Jødene har ikke krav på Jerusalem fordi det står i Bibelen, hva så med Koranen?

Krogenæs påstår at Israel aldri har brukt vold uprovosert. Siden Krogenæs ser på seg selv som en oppegående person med kjennskap til historien, vil jeg spørre han: Vet du hva som skjedde i landsbyen Rein Yassin 9. april 1948? Terroristgjengene Irgun og Stern, ledet av Menachem Begin, senere israelsk statsminister og fredsprisvinner, raidet landsbyen og drepte 100 mennesker. 53 spedbarn ble dumpet og forlatt.

Vestbredden, og faktisk hele det området vi i dag kaller Israel, var transjordansk område inntil FNs resolusjon om delingen av Palestina fra 1947. Ifølge denne resolusjonen var Vestbredden palestinsk (arabisk) område. Israels okkupasjon var altså ulovlig i forhold til internasjonal rett.

Vold er aldri rett, uansett hvem som utøver den. Og man blir ikke jødehater selv om man er israelkritisk.

ANDRÉ MØLLERHAUG