— Ikkje er det organisert, og ikkje er det ein bevisst måte å røma frå julefestane i Noreg. Men i jula har vi fri, og vil gjerne nytta tida saman med familien. Mange avtalar å dra til varmare strók. Dette seier pressetalsmann Håkon Salomonsen for Jehovas Vitner på Vestlandet til Bergens Tidende.

Som mange veit feirar ikkje Jehovas Vitner jul. Ifølgje sekta stemmer høgtidinga korkje med tidspunktet for Jesu fødsel eller med måten jødane feira fødslar på.

— Men at fleire av oss dreg bort i jula, er ingen protestmarkering. Det er heilt private initiativ. Jehovas Vitner er ulike som andre menneske, også med omsyn til kva dei gjer i fritida, seier Salomonsen.

Jehovas Vitner har ein skandinavisk menighet på Kanariøyane som opplever godt besøk i jule- og nyårsferien.

Haustens terroraksjonar og flyulukker ser ikkje ut til å ha lagt ein dempar på nordmenns trong til å dra til Syden i vinter. Nærmare 35.000 av oss vil feira jul og nyttår ved varme strender i år.

Rundt 80 prosent vel Kanariøyane som reisemål, men eit aukande tal dreg til Thailand og andre varme land i Austen.

— Det ser i år ut til at vi har litt fleire ledige plassar rundt jula enn tidlegare år. Men det har å gjera med at det no er fleire avgangar frå Bergen til Gran Canaria totalt sett, seier byråleiar Bjørn Wingaard i Holberg Travel i Fyllingsdalen.

Ein reiseoperatør har annonsert juletur til Kanariøyane heilt nede i 1795 kroner. Prisane ligg elles rundt 3000-3500 kroner veka.