Matt. 25,35

Hvordan kan norske myndigheter sendte flyktninger tilbake, når det står skrevet i paragraf 2 av Norges grunnlov at Norge utøver den evangelisk-lutherske religion, og grunnleggeren av denne religionen anbefaler at man må ta imot fremmede?

Som en samfunnsborger med utenlandsk bakgrunn har jeg vært bestandig klar over uvitenhet hos norske myndigheter vedrørende asylsaker og situasjonen i hjemlandene til flyktninger.

Dette er blitt klarere for meg også i løpet av et års tjeneste som tolk for Bergen kommune, og også etter å studere sosialantropologi ved UiB.

Egentlig er det trist at nordmenn sender flyktninger tilbake til tross for at det finnes nordmenn overalt i denne verden og bare ca. 4 millioner i USA.

Man kan ha forståelse for fremmedfrykt, men dette er noe som kan bekjempes.

Norge trenger arbeidskraft. Man kan engasjere flyktninger med en gang de kommer hit. Dette kan gjøre vha. tolker. En tolk kan for eksempel ta ansvar for 10 flyktninger og følge dem opp i forbindelse med jobben.

Man må bare høre på tolkene eller flyktninger som har bodd i Norge i flere år, eller be om hjelp fra diverse organisasjoner som har kontakt med flyktninger.

Samtidig må man organisere kurs for ansatte i det offentlige slik at de kan jobbe mer effektiv.

La oss ta imot dem og hjelpe dem videre i livet. Vi kan godt tenke på alle de gangene som vi hadde det vanskelig og fikk hjelp og forståelse av andre. Dette skapte oss glede.

Det er bedre å få et hjerte enn å knuse det.

Med håp om å ikke se mer tårene fra en flyktning.

ISA HAGA,BERGEN