Vi vet det er sendt klage til EU om at Norge bare tillater salg av rusbrus og vinsalg gjennom Vinmonopolet. Disse har nå fått medhold. Nå finner vi store presseoppslag: Nå får du vin på supermarkedet.

Vi har lenge sett at det blir ivret for salg av vin i dagligvarebutikkene, og det lå fremlegg om dette i statsbudsjettet for året 2002. Nå er første ønsket oppfylt, selv om det bare er svakvin. Jeg undres. Hvor lenge skal det vare før det kommer et forsterket fremlegg om sterkere vin i de samme butikkene.

Under valgkampen siste høst fikk en mange forslag eller utspill som synte at alkohol måtte gjøres mer tilgjengelig for folk flest. En fikk en følelsen av at alkohol var noe av det viktigste et godt samfunn måtte ha. Vi har sett det i de liberale holdninger når det gjelder skjenkebevillinger, og i kampen kommunene imellom for å få vinmonopolutsalg.

Vi har hørt det mange ganger. Nå er det igjen alkoholavgiftene det må gjøres noe med. Det er så altfor galt at så mange kjøper billig alkohol i Sverige uten å få gjøre det samme her i landet. For å bøte på dette må avgiftene på alkohol settes ytterligere ned. Vi vet at en i forbindelse med statsbudsjettet fikk en prisreduksjon på alkohol. Jeg undrer meg på hvor langt ned i pris en vil mene en måtte gå, før en var tilfreds.

Vi hørte igjen disse tonene i «Holmgang» her ene dagen, godt fulgt opp i programmet «Tabloid».

Jeg undres fremdeles. Hvorfor blir det alltid fokusert på priser når det gjelder alkohol. Jeg kunne konstatere at det kun i en bisetning i ett av programmene ble nevnt noe om følger. Hvor blir det av det som media kaller balanserte program? Vi vet at alkoholbruken i samfunnet vårt i dag utgjør det største helse— og sosialpolitiske problem, samtidig som vi også vet at det fra faglig hold utallige ganger er understreket at en økning av forbruket i samfunnet vil medføre en formidabel økning av skadevirkningene. Vi ser det i meldinger fra de mange krisesentra. Jeg undres.

Stadig fremmes forslag om en friere og friere omsetning av alkohol. Det siste er et såkalt dok. 8- forslag fra SV der det ønskes minipol i distriktssentra rundt om. Jeg undres. Hvor lenge vil det vare før vi får ropet om fritt alkoholsalg her i landet?

Jeg undres. Hvor lenge skal det vare før det sies stopp. Slik vil vi ikke ha det. Det kan ikke nektes at det er «in» med alkohol i alle slags fasonger og til alle slags bruk.

Jeg undres. Vi har lest flere oppslag om utbredelsen av ungdoms bruk av narkotika. Vi hører om arrestasjoner for dette forbruket. Hvordan harmonerer dette med forslag om sprøyterom. Det synes at dette må være en umulig kombinasjon. På den ene siden er det ulovlig å bruke narkotika, mens det samtidig skal åpnes for rom der sprøyter med det ulovlige kan settes. Dette forstår jeg ikke. Men ett vet jeg i alle fall fra et langt liv både i offentlig administrasjon og frivillig arbeid, og det er at alkohol er en bra kjent innfallsvinkel til narkotikabruk. Jeg undres over at så mange av både nasjonale og lokale politikere går inn for en liberal alkoholomsetning.

Jeg undres. Hvordan harmonerer det stadige ropet - innfallsvinkelen - om billigere alkohol, friere omsetningsformer, og de signal som en dermed gir til ungdommen med det de må oppfatte som det gode liv?

Av Osvald Nordhaug