Våkn opp BT!!!

Jeg har lest Klemperers dagbok.

«Ich habe doch Victor Klemperers Tagebuch gelesen» und Die sechs millionen Juden». Det var disse to setningene hun uttalte, og som brente seg enda mer inn i min samvittighet der jeg satt og så filmen «I dødvinkelen — Hitlers sekretær», som gikk siste gang på kino torsdag 7. nov. Traudel Junge snakket i 1 ½ time, intens og engasjert, om Hitler og familien Goebbels siste dager. Men for meg ble dette der og da helt likegyldig. For jeg levde meg inn i Victor Klemperers hverdag, og hvordan han opplevde det å være jøde i Hitler-Tyskland. Hva han måtte tåle av ydmykelser, trakassering, skjellsord og mishandling, i årene 1933-45. Dessuten prøvde jeg der jeg satt i den mørke kinosalen, å finne en passende overskrift til mitt femte avisinnlegg, som nå måtte skrives ned og sendes til debattsiden i Bergens Tidende. For denne dagboken har forfulgt meg gjennom fire tidligere avisinnlegg, som aldri kom på trykk i BT. Utdrag fra Victor Klemperers hverdag er nevnt i alle disse følgende innlegg:

1. Ikke boikott Jaffaappelsinene.

2. Igjen ved elven Elben.

3. Om å dele en appelsin.

4. Les Victor Klemperers dagbok, Bondevik!Og nå nr.

5. «Ich habe doch Victor Klemperers Tagebuch gelesen».

At den tyske utgaven er blitt lest av Hitlers sekretær, det hadde jeg aldri trodd at jeg noen gang skulle få høre. Og det fortalt av henne selv. Men nå spørs det da om den tyske utgaven blir gitt spalteplass i BT? «Jeg skal vitne til siste stund», heter boken på norsk, og jeg skal skrive til siste stund, for jeg er Victor Klemperers sekretær. Jeg er engasjert og jeg kommer aldri til å tie, for: Victor Klemperers var bl.a. professor i romanske språk, og han var professor ved den tekniske høyskolen i Dresden. I 1935 ble han fratatt sin stilling av nazistiske myndigheter, fordi han var jøde. Han var dessuten journalist og filmkritiker, og hadde en skarp iaktagelsesevne, og så og hørte alt i denne tiden. Pennen var hans eneste våpen.

«Skjult virkelighet!» er overskriften på et innlegg i BT tirsdag 5. november. Der leser vi: «Hva ville vi da se og høre? Nå aner vi det bare, og setter journalister lavt på en liste over hvem vi stoler på, selv uten dette innsyn, ifølge diverse undersøkelser.» Etter å ha lest denne artikkelen vil jeg sette journalisten Victor Klemperer øverst på listen. Han er til å stole på, og han vet hva antisemittisme er. Om han hadde levd i dag, og i Norge i år 2002, ville han og se at det samme gjentar seg i en annen tid.

I sin siste bok «Den brune fare», skriver Jahn Otto Johansen om antisemittismen i dag bl.a. følgende: «Vesteuropeiske mediers ukritiske bruk av uttrykket «jødene» har over hele Vest-Europa bidratt til en sterk økning i antisemittiske reaksjoner. Jeg kjenner tyske, norske og britiske jøder, som i sine postkasser og på e-mail er blitt oversvømt med hatbrev. Mange har fått malt antisemittiske slagord og symboler på sine husdører og postkasser, og på arbeidsplassen er de blitt utsatt for jødefiendtlige hviskekampanjer.»

«Et ur-gammelt spøkelse hjemsøker verden. Et spøkelse mange av oss ønsket å tro var død og begravet under ruinene av den andre verdenskrig. Dets navn er Anti-semittismen.» Og til slutt, la oss heller ikke glemme krystallnatten 9. og 10. november 1938. Ingrid S. Trosvik,Bergen