Men på dette huset betaler jeg tredobbel skatt. Hvert kvartal kommer regningen fra Kemneren: Betal Eiendomsskatt. Så kommer selvangivelsen. Da skal boligen prosentlignes. En viss prosent tillegges inntekten. Og endelig er det formuen. Huset beskattes for tredje gang.Det er merkelig. Huset er betalt for penger som jeg allerede har betalt skatt av. Jeg har også betalt dokumentavgift. Likevel betaler jeg husleie til staten! Og det i et land hvor det vanskelig lar seg gjøre å bo i telt året rundt.Jeg har en bil. Den er betalt med penger som jeg har betalt skatt av. I kjøpesummen var det en stor avgift til Staten. Det var også moms på avgiften. Bilen er ikke stor, den er ikke flott, den er tre år gammel. Nå brukes den mye, men om en tid blir vi pensjonister og bilen brukes mindre. Det er greitt å ha en bil. Men enten bilen brukes eller ikke, skal det betales avgift til staten. Om bilen bare står parkert i min egen garasje som jeg har betalt med egne penger som jeg har betalt skatt av, skal det betales årsavgift, ,,parkeringsavgift,, for å stå på min egen private grunn. Jeg blir snart pensjonist. Det er 30 års opptjeningstid i Statens Pensjonskasse. Nå har jeg snart 40 års opptjeningstid. 10 av årene som jeg har betalt premie for, kommer ikke meg til gode. Selv om jeg har full opptjening i Pensjonskassen er det fortsatt tvungen premie å betale.Hva er det? Skatt til Staten. Min ektefelle har ikke full opptjeningstid i Statens Pensjonskasse. Hvis hun kunne få de ti års pensjonspoeng som jeg ikke får noen nytte av, ville hun fått full opptjening. Det ville føles mer rettferdig. Men det er det visst ingen politikere som har tenkt på.Og så er det beregning av pensjonen. Fordi jeg bor sammen med min kone som jeg har bodd sammen med i 40 år, må jeg betale ,,samboerskatt,,. Det er ikke snakk om hundrelapper, men om mange tusenlapper. Det kalles samordning, ,,samboerskatt,, høres nok for drøyt ut. Eneboende pensjonister er det gamle Norge vil ha! Men da har jeg et problem. Jeg synes det er mye hyggeligere å være to enn en. Jeg har ikke lyst til å bli eneboer. Og når vi er to, kan vi hjelpe hverandre når vi blir syke og skrøpelige. Jeg antar at vi da ikke trenger sykehjemsplass så snart. Men det blir vanskelig å betale ,,samboerskatten,, med glede.Begge har vi betalt lovpålagt pensjonspremie, og der var det ikke noe samboerfradrag!Jeg lurer på om jeg bor i molboland.Av Odd SteinkopfRådal