Debatt Av Helge Hansen

Spilleavhengighet er i dag det mest økende rusavhengighetsproblemet i Norge. I dag drives et behandlingstilbud, Renåvangen. I tillegg kan du få samtaleterapi i Oslo (Blå Kors) og Kristiansand (Ruspoliklinikken). Arendal skal også nevnes + noen få spredte behandlere som delvis har avtale med fylkeskommunen. Selv har jeg fått hjelp fra en av landets beste behandlere, og ikke minst fra selvhjelpsgruppa Anonyme Gamblere som dessverre bare finnes i fire byer pr. d.d. Jeg har nå vært spillefri i ca 1½ år og tar fortsatt bare en dag om gangen.

Norge er det land i Norden som har flest spilleautomater, ca 30.000. Det er mer enn de andre tre nordiske land har til sammen!

Danmark har nå innført at 1 prosent av spilleomsetningen tilbakeføres til det nasjonale hjelpeapparatet. Dette bør jo være en fornuftig måte for spilleoperatørene å rydde opp for seg. Sverige holder også på å innføre dette, men når kommer Norge etter? Det kommer an på dere politikere som skal inn på Stortinget!

Sist år ble det bevilget ca. 800.000 fra regjeringen til hjelpeapparatet. Med den 1prosent— modellen, blir det ca. 230 millioner kroner som kan øremerkes til å redde mennesker fra å begå selvmord, selvmordsforsøk, selvmordstanker, spille fra seg hus og hjem etc. Eksemplene er mange, men det vil være en glede for meg å se at politikerne nå virkelig tar tak i dette.

Det spilles i Norge for over 23 milliarder kroner årlig, og derav ca. 9 milliarder kroner årlig på spilleautomater.

Det er i dag ca. 80.000 spilleavhengige i Norge. Tar vi med berørte familiemedlemmer og arbeidsgivere/kollegaer er vi straks oppe i 500.000 som i tillegg blir direkte berørt av dette. Dette er til sammen over 12 prosent av Norges befolkning.

Over 80 prosent av oss som lider av spilleavhengighet er "hekta" på spilleautomater. Mitt ønske og mange av mine "gamblervenner" sitt ønske til politikerne er at spilleautomatene blir satt inn i spillehaller med 18 års grense, slik at de blir fjernet fra kjøpesentre og bl.a. alle matbutikker. Det skal være unødvendig å gå forbi en spilleautomat for å kjøpe en liter melk!

Dere politikere som nå skal inn på Stortinget og representerer folket, utfordres herved til to ting når det gjelder spilleavhengighetsproblemet :

1: Få alle spilleautomater inn i 18 års spillehaller.

2: La de frivillige organisasjoner (spilleoperatører) bli pålagt å tilbakeføre 1 prosent av spilleomsetningen til det nasjonale hjelpeapparatet.

Dette er et ønske og er fullt mulig å gjøre i kommende periode.

Håper nå på at noen av dere som står på valg, tar den nevnte utfordringen og gjerne gir et tilsvar i denne spalte.