Takket være Svaneapoteket, Norges eldste bedrift, kunne landets apotekvesen feire sitt 400-årsjubileum i 1995. I år kan det offentlige helsevesen feire et tilsvarende jubileum — takket være at Villads Nielsen Adamssøn for 400 år siden ble utnevnt til stadsmedikus (bylege) i Bergen, den første i sitt slag.

Det er ikke så underlig at disse jubileene har sitt utspring i Bergen. For 400 år siden var byen Norges største og mest folkerike, her trengtes både apotek og leger, og markeringen av jubileet - med både helseminister og andre notabiliteter - ble da også lagt til Bergen en lørdag i vår.

Løypeutstilling

Da kom det også en bok: «Byen og helsearbeidet», utgitt av Fagbokforlaget hersteds, redigert av Kari Tove Elvbakken og Grete Riise og med bidrag fra forskere og andre fagfolk. Sammen med boken ble ideen om en løypeutstilling realisert - en løype med utstillingsposter der noen sider av byens og helsearbeidets historie formidles i gamle bygninger.

Så sto å lese i boken. Gamle rådhus, sto det også, Kjøttbasaren og Stranges Stiftelse, Bergen Skolemuseum og Lepramuseet. Da ble vi nysgjerrig. Skolemuseet er ikke åpnet ennå, Det gamle rådhus er vanligvis ikke tilgjengelig, og hva var egentlig dette for slags utstilling?

Dårekiste i rådhuset

Man bør være spesielt interessert for å finne svaret. Og det er synd, for løypepostene har mye å by på. Men er man altså interessert, vil man se at ved Det gamle rådhus henger et banner som, om det henger rette veien, reklamerer for utstillingen. Rent generelt. Går man helt bort til døren ut mot Rådstuplass, kan man lese på en diskret miniplakat at her er utstilling, og den er åpen torsdag/fredag kl. 10-14, lørdag/søndag kl. 12-16. Når døren er åpen, står det i gangen innenfor en papp-politifigur med skilt - han burde stått utenfor som et blikkfang.

Det er det psykiske helsearbeid som illustreres i rådhusets underetasje siden her i sin tid var byens «dårekiste» sammen med celler for fanger av forskjellig kaliber. Her kan man lese om skiftende behandling gjennom 350 år, og her kan man også plukke med seg den fine, lille brosjyren som er laget for løypen

Barndommens tannlegestol

Lepramuseet er greit, det er nå i sommer åpent alle dager og viser ikke bare en ny fast utstilling om norsk leprahistorie, men også hvordan flere store epidemier har formet utviklingen av helsevesenet fra 1600-tallet av. Men hva med neste post?

På den gamle Latinskolen ved Domkirken, det kommende Bergen Skolemuseum, henger banneret tydelig og greit oppe på veggen. Men man må helt opp til døren før man finner den samme miniplakaten som på Det gamle rådhus. Vel innenfor kan man gysende minnes sin skoletids tannklinikk - eller helsesøsters kontor der vi heller ikke i voksen alder kunne se noe til den glødende gaffelen som ryktene sa ble brukt når vi skulle ha «40 stikk».

Om gamle og matvarer ...

Stranges Stiftelse har også begrenset åpningstid. Men hører med i løypen som en av byens mange milde stiftelser, og her forteller utstillingen om utviklingen av eldreomsorgen fra veldedighet til offentlig oppgave. Ta turen inn og tenkt på at her var det gamlehjem helt til 1972! Etter hva som fortelles, trivdes beboerne i sovekamrene rundt fellessalen.

I Kjøttbasaren bør man være husvarm for å oppdage løypeposten. Det er lettest hvis man går inn fra Finnegårdsgaten, der har posten fått plass i passasjen mellom fiskemannen og apoteket. Og forteller om sunn omsetning av mat og næringsmiddelkontroll.

... og litt til

Vår jakt på en sober og tekstrikt informativ jubileumsutstilling er ved veis ende. Nesten. Haukeland sykehus har sin egen utstilling av legeutstyr i foajeen, og Bryggens Museum har sin utstilling om helse i middelalderen. Med tilhørende katalog som er, slik museets utstillingskataloger pleier å være, en fyldig minihistorikk til glede for enhver bergensianasamler.

For det var her i Bergen det begynte.

«PINAREN»: Sverre Espeland kan vise frem et tidlig eksemplar av tannklinikkens stoler, for tiden på plass i Bergen Skolemuseum.<p/>FOTO. ARNE NILSEN