Dette synes imidlertid ikke å være tilfelle med kongeriket Norges offentlige påtalemakt. Jeg sikter da naturligvis til innstillingen om å tiltale kapteinen og overstyrmannen på hurtigbåten «Sleipner» for uaktsomt drap. Jakten på syndebukker er åpenbart høyt prioritert og dette har fått både undertegnede og en rekke andre maritimt orienterte mennesker til å reagere sterkt.

Riktignok er det liten tvil om at grunnstøtingen hadde sin årsak i feilnavigering og at enkelte kritikkverdige forhold ble registrert i den forbindelse. Men det går da i anstendighetens navn ikke an å sette likhetstegn mellom hederlige, solide yrkesutøvere som under vanskelige forhold foretar en feilvurdering, og drapsmenn!

Om så er mulig, må i hvert fall både min og store deler av kystbefolkningens rettsoppfatning og rettferdighetssans være helt bak mål.

Dersom toppbyråkrater, «fallskjermjegere» eller jappeyngel fra hovedstaden, i sitt umettelige jag etter penger, innflytelse og makt, kjører sine skrivebord på grunn så flisene fyker og tusener av mennesker påføres svære problemer, har det vel aldri forekommet at «navigatørene» har blitt satt under tiltale. Tvert om, de har i verste fall blitt utsatt for en viss kritikk, og deretter blitt utstyrt med «fallskjermer» av slike dimensjoner at det ligger utenfor vanlige menneskers fatteevne. Så her synes det å være en enorm forskjell på kong Salomo og Jørgen hattemaker.

Jeg håper derfor inderlig at overordnet instans innenfor rettsvesenet (statsadvokaten) får brakt en eventuell tiltalebeslutning mot de allerede sterkt belastede sjøfolkene, ned på et nivå som samsvarer med kystens folks rettsbevissthet.

JOHAN H. LILLEHEIM 1.NESTLEDER I KYSTPARTIET