Av Torbjørn Hansen,stortingskandidat Høyre

Thorbjørn Jagland lanserer dermed Arbeiderpartiets siste skattepolitiske krumspring, som er den klassiske helomvendingen. Helomvendingen er at Arbeiderpartiet først innfører upopulære skatteregler, i dette tilfellet moms på tjenester, bl.a. på treningssentre. Deretter «befrir» Thorbjørn Jagland velgerne for regjeringens urimelige skattepolitikk ved å oppheve egne vedtak i form av dynamiske valgkamputspill.

På denne måten håper Arbeiderpartiet at folk, som de kanskje tror er dumme eller har kort hukommelse, vil takke for hjelpen gjennom å gi partiet en stemme ved stortingsvalget. Og Jagland opptrer elegant i joggedress på bedriftsbesøk når han annonserer helomvendingen. For Arbeiderpartiet fortjener vel takk og positiv oppmerksomhet for å moderere sin egen, urimelige og nyinnførte skattepolitikk?

Konjunkturavgiften og marsipanavgiften er eksempler på den samme strategien. Meningsløse avgifter innført av Arbeiderpartiet, deretter fjernet. Man forsto ikke at dette hadde slike konsekvenser, er omkvedet.

Høyre har sett seg lei på Arbeiderpartiets arrogante skattepolitikk. Det er uholdbart at regjeringspartiet driver en nærmest vilkårlig sjonglering med statens rett til å kreve inn skatter og avgifter. Norge bør ikke ha et regjeringsparti som sitter på Plaza Hotel i Oslo sene nattetimer før statsbudsjettet skal vedtas og gjør skatte— og avgiftsvedtak som rammer folk og bedrifter i hytt og vær. På denne måten undergraves respekten for skattesystemet og folks skattemoral. Saken handler om å ha en viss aktelse for andre menneskers økonomiske verdier.

Momsreformen trår i kraft 1. juli. Da innfører Arbeiderpartiet moms på tjenester. Dette rammer privatpersoner på mange områder. Et eksempel er at eiendomsmekling blir ilagt 24 prosent momsgebyr. Dermed tar staten en enda større del av kaka i forbindelse med eiendomskjøp, for dette kommer i tillegg til dokumentavgift på 2,7 prosent av kjøpesummen, boligskatt og eiendomsskatt.

Staten stikker dermed av med 3–4 prosent av hele kjøpesummen ved boligkjøp uten å bidra med noe som helst. I tillegg vil moms på tjenester føre til at parkeringsavgiftene øker med 24 prosent. Det legges dermed moms på avgifter som stort sett går til det offentlige. I tillegg kommer det moms på advokattjenester. Hvem rammer moms på eiendomsmekling og advokattjenester? Ikke bedriftene, for de har fradrag for moms. Det rammer privatpersoner, først og fremst.

Og så klager justisministeren på at høye advokathonorarer er et nasjonalt rettssikkerhetsproblem? I tillegg økte Arbeiderpartiet flyseteavgiften som gjør det dyrere å reise for folk i distriktene. Listen over urimelig skatte- og avgiftspolitikk innført av Stoltenberg-regjeringen bare det siste året er nærmest uendelig.

Høyre har skatte- og avgiftspolitikk som en hovedsak i valgkampen. Vi er lei av at Arbeiderpartiet gang på gang tar seg til rette og overfor privatpersoner og bedrifter gjennom å innføre urimelige og vilkårlige skatter og avgifter. I tillegg må det totale norske skattetrykket ned på nivå med resten av Europa. I Høyre bedriver vi imidlertid ikke bare den slags i valgkamper, men vi gjør også vårt for å gjennomføre politikken med lavere skatter og avgifter i hele fireårsperiodene mellom valgkampene. Høyre står for sine valgløfter og prøver ikke å springe fra dem i forbindelse med budsjettbehandlingene.