Med et pennestrøk setter han dermed sluttstrek for sin kirkes mange hundreårige groteske terrorvelde.

Dessverre hjelper ikke Jervells bedre oversettelse de millioner av mennesker som gjennom tidene er blitt terrorisert av kirkens helvetesforkynnelse. Denne læren er så djevelsk i sitt innhold at det for meg er totalt ubegripelig at kirkens ledende teologer, mot enhver logikk og kristen moral, har kunnet blande den sammen med kjærlighetens evangelium. — Nesten like ubegripelig er det at man fortsatt kan støtte kirken med sitt medlemskap etter å ha erkjent dens terrorpregede rulleblad.

Selv om Jacob Jervell med sin nye oversettelse skulle lykkes i å få Den norske kirke til å ta offentlig avstand fra sin forkynnelse av Helvete, kan han ikke frikjenne kirken for den blodskyld denne læren bærer med seg. Utallige er dens ofre på heksebål, i kjetterforfølgelser og tvangsomvendelser.

Helveteslæren rettferdiggjorde alt sammen, for en kortvarig lidelse her og nå, var en bedre skjebne enn evig pine hinsides.

Fremdeles møter man personlig kristne som mener at dødsstraff for et syndig liv er en altfor mild dom. De tror det er mulig å nyte livet i himmelsk salighet samtidig som andre, også nær familie, frister et liv på et pinefullt sted.

De vil neppe få «en ting mindre å bekymre (seg) over» når nå Jervell har fjernet «Helvete» fra sin oversettelse av evangeliene.

AKSEL SÆTHRE BERGEN