Eg trur vi er fleire enn det som fram til no er kjend, som er einige i det han framfører. Ingen er tent med ei folkerørsle der dei eldre (pensjonistar) som har «bygt landet og flytta til Spania» står fram med brodd mot dei yngre i sin kamp.

Dei fleste ser vel elles at denne rørsla ikkje først og fremst er ein kamp for dei som verkeleg har det vondt når det gjeld helse og einsemd, i vårt rike velferdssamfunn.

Eg er og einig i at dersom ein vil ha eit betre samfunn så finst der nok av politiske parti å velja mellom sjølv for ein pensjonist. Eller også som fritalande politisk nøytral.

Det som elles er klart er at ein ved overgang frå yrkesaktiv til pensjonist lett fell i den grava at «vi veit best» og at ungdommen ikkje har respekt for dei gamle.

Slik eg ser det er det nettopp i denne fasen det er viktig å ta vare på noko av ungdommen i seg og ikkje «gå seg sur».

Eg flaggar ikkje på halv stong om det viser seg at den rørsla med den einsidige vinklinga som Wesenlund har igangsett, ikkje vert ei reell folkerørsle.

Nils Neset,(ca. 9 år eldre enn Wesenlund)