Debatt

Av Kristine Olsen Brakstad,

AU-medlem i Bergens Unge Høyre

Høyre har etter valget høstet mye kritikk for sine visjoner for å skape verdens beste skole. Her inkluderes blant annet økt differensiering i skolen som noen betrakter som urettferdig. Her er Unge Høyre dypt uenig og vil nå føre skolepolitikken et steg videre ved å innføre opptaksprøver ved yrkesrettede linjer.

Det er en kjensgjerning at dersom man øker opptakskravet ved en skole eller en bestemt linje vil elevene måtte arbeide hardere for å oppfylle kravene i tillegg til at man her gjerne skiller de som virkelig vil inn på denne skolen eller linjen fra de som gjerne kunne ha tenkt seg det.

Unge Høyre er for at karakterene skal avgjøre hvilken skole du skal komme inn på, nettopp fordi karakterresultatene er opp til eleven selv. Men karakterer kan her oversettes med ferdigheter og da er vi inne på et vesentlig poeng. Videregående opplæring har et mål, hvilket består i å lede og å skolere deg til din videre utdannelse og yrke. For de av oss som ikke har målet klart etter ungdomsskolen har man gymnaset som gir elever en bred kompetanse og som ikke krever måloppnåelse høyest på treet for å bli akseptert. Men for de av oss som skulle ha planene klare, er det bare å slite seg ut og smiske i vei, for vi trenger gjerne et snitt på rundt 5 for å bli tatt opp til den yrkesrettede linjen vi ønsker.

Eksempler på slike linjer er musikk, dans og drama som per i dag har et søkertall på i overkant av 300, men antall plasser på maks 30!

Dette fører til et opptakskrav på gjennomsnittskarakter 4,8 i tillegg til beliggenhet i forhold til skolen som i Hordaland pr. i dag er Langhaugen eller Fyllingsdalen vgs.

Dette fører gjerne til at det blir de feile personene som blir tatt opp til de ulike linjene og at mange elever gjerne kaster bort både skattepenger og verdifull tid på en utdannelse de aldri vil få bruk for. En akademiker som klarer å oppnå et snitt på karakter 5, men som har null erfaring eller kunnskaper innen teater, dans eller musikk vinner en overlegen seier over eleven som lever og ånder for teater, dans eller musikk, men har et snitt på karakter 4,2.

Er dette rettferdig?

For å følge samme eksempel, har musikklinjen og danselinjen på Langhaugen vgs. et opptakskrav på i overkant av gjennomsnittskarakter 5.

Det hører med til historien at Langhaugen vgs. er eneste skole i fylket med opptaksprøver som kan sikre elever med gode ferdigheter med relevans for linjen 1-3 ekstrapoeng i tillegg til sitt karaktersnitt. Dette gir elever med middels gode ferdigheter i fag som f.eks. matematikk en sjanse til å komme inn på en linje der disse ferdighetene er mindre relevante.

Bergens Unge Høyre ønsker derfor å innføre opptaksprøver på de linjer der det er mulig, i tillegg til å fortsette arbeidet for fritt skolevalg. Dette for å bidra til økt trivsel for elevene, et rettferdig skolesystem og effektiv utnyttelse av statens ressurser.