Igjen blir vi konfrontert med den mentaliteten som har bidradd sterkt til at Bergen på svært mange områder har stagnert og utviklet seg til en såkalt filialby.

Personer som forfekter smale, private særinteresser på bekostning av fellesskapets behov og byens beste, er dessverre ikke noe nytt.

På ett område har imidlertid Bergen klarte å hevde seg i konkurranse med andre norske byer og har for tredje året på rad vunnet en anerkjent internasjonal pris som Nord-Europas beste cruisehavn.

Situasjonen pr. i dag er at Bergen og omland Havnevesen må takke nei til anløp av nye, store cruiseskip som ikke kan passere under Askøybrua.

Bjarne Eik Sæbø harselerer med cruiseturistenes økonomiske betydning for byen. Hans påstander er direkte tøvete og misvisende.

Sannheten er at cruiseturistene legger igjen betydelig beløp i byen. Dessuten tilføres byen vesentlige beløp i havneavgifter, proviantering, bunkring og oppdrag for maritime virksomheter.

Stavanger profilerer seg nå kraftig som alternativ anløpshavn for store cruiseskip som ellers ville ha valgt Bergen, og Margrete Austad i Oslo havnevesen harselerte for en tid siden i Dagens Næringsliv over at Bergen er i ferd med å bli redusert til en småbåthavn.

Finner ikke hr. Eik Sæbø det påfallende at nevnte byer med åpne armer tar imot cruiseturistene som ifølge han «muligens kjøper noen troll Made in Taiwan, og et lite rundstykke med røkelaks på Torget»?

Når dette er sagt er det på sin plass å minne Eik Sæbø om at han er kommet i skade for å benytte fullstendig feil angrepsvinkel. Dersom han på liv og død ønsker å motarbeide en oppgradering av den allerede eksisterende seilingsleden gjennom Skjellangersundet (som ligger utenfor både naturreservatet og fuglefredningsområdet) må han forlange Askøybrua revet.

Betingelse nr. 1 i byggetillatelsen for broen er at en alternativ seilingsled til Bergens skal stå ferdig før broen blir bygget.

Seilingsleden har med andre ord prioritet foran broen i byggetillatelsen.

Askøybrua er følgelig bygget uten gyldig byggetillatelse og representerer pr. i dag et klart brudd på den norske havne— og farvannsloven.

Bjarne Eik Sæbø bør derfor ta opp forhandlinger med Askøyværingene og næringslivet på Askøy og forhøre seg om hva de betrakter som samfunnsøkonomisk mest lønnsomt og fordelaktig:

1. Bro mellom Askøy og Bergen og ny seilingsled.

2. Ingen bro og fortsatt åpen skipsled via Hjeltefjorden til Bergen.

Det er dette som er sakens kjerne.

Askøybrua og seilingsleden er å betrakte som siamesiske tvillinger der den ene er en forutsetning for den andre.

Denne løsning ble i sin tid enstemmig vedtatt av Stortinget, Fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Bergen og Omland Havnevesen og kommunestyrene i Bergen, Askøy og Meland.

Dette betegnes av Eik Sæbø som tøv og uansvarlighet hos politikere og Bergens turistmyndigheter.

Hvor smalsporet og Bergens-fiendtlig er det mulig å bli?

Dag Øvresæth og Helga Bastiansen Ut mot havet