Flere land vurderer en overgangsordning på sju år, noe som Frp, Sp, og LO mener at også Norge må innføre. Ap og SV har gitt signaler om at de vil komme til samme konklusjon. For Venstre er det derimot uaktuelt å gå inn for overgangsordninger, og forhåpentligvis vil dette også bli konklusjonen når regjeringen konkluderer senere i høst. Det vil være svært usolidarisk å dele EU-borgerne opp i et A-lag og et B-lag, og det er prinsippløst av tilhengerne av overgangsordning å foreta en slik inndeling.

Venstre er generelt tilhengere av arbeidsinnvandring, noe som etter hvert vil bli helt nødvendig dersom velferdssamfunnet og økonomien skal fungere i fremtiden. SV har ofte vært på linje med Venstre i innvandringsspørsmål, men når Heikki Holmås (SV) gikk ut mot arbeidsinnvandring tidligere i sommer, kan det vanskelig oppfattes som noe annet en dobbeltmoral og renspikket populisme.

Økt arbeidsinnvandring vil tilføre det norske samfunnet en bredere, mer mangfoldig kompetanse og vil vise at Norge ønsker et flerkulturelt samfunn. Sosialistiske motstandere av arbeidsinnvandring mener at en slik innvandring er en sosial dumping. Dette faller imidlertid på sin egen urimelighet, fordi norske regler og avtaler skal selvsagt også gjelde for utenlandske arbeidstakere. Disse må selvfølgelig også få de samme sosiale rettighetene som andre borgere.

Venstre ser foreløpig ut til å være det eneste anti-populistiske partiet i Norge, og vi vil aldri forlate våre prinsipper.

ANDERS SKOGLUND,

VENSTRES 3. KANDIDAT TIL BYSTYRET