Av William Edland, Kjerstine Røe, Helga Eggebø,

Bergen Sosialistisk Ungdom

Snarere tvert imot. Vi stiller oss kritiske til at salg av kjønn og kropp som en vare på noen som helst måte kan virke frigjørende. At noen tjener penger på andre sin kropp og seksualitet kan vi ikke akseptere.

Porno— og prostitusjonsindustrien er verdens tredje største og kanskje aller skitneste industri. Millioner av kvinner og barn tvinges til å selge kroppen sin. Dette er moderne tiders slavehandel, og her dreier det seg ikke om noen frivillighet. De som selger kroppen sin tvinges til dette av økonomiske grunner, eller med bruk av vold og trusler på livet. En annen form for tvang er psykologisk tvang gjennom å bryte ned selvbilde og grenser. Barneprostitusjon er et økende problem verden over. Det samme gjelder såkalt trafficking, menneskehandel. Kvinner og barn fra fattige land selges som vare til dem som kan betale. Bakmennene sitter igjen med en enorm profitt. Det finnes neppe noen som vil bestride at dette er forferdelig og at det er et økende problem som vi må bekjempe.

Det er en sammenheng mellom den internasjonale sexindustrien og den lovlige pornoen som selges i Norge. Derfor finnes det ikke noe skille mellom «god» og «dårlig» porno. Saken er den at det noen prøver å fremstille som mykporno henger nøye sammen med den internasjonale handelen med kropp og kjønn. De pornobladene som selges lovlig over disken på Narvesen inneholder internettlinker til barneporno og guide til horestrøkene i Thailand. «Mykpornoen» fungerer altså som reklameblader for ting som er langt verre. Den grove pornoen fører også til at grensene flyttes for hva vi aksepterer som «mykporno». Vi kan aldri akseptere at menneskekroppen blir redusert til en vare, derfor kan vi aldri akseptere noen form for porno som «god» eller akseptabel porno.

Pornoen forfekter et kvinnesyn som fungerer undertrykkende. Kvinner fremstilles som et seksuelt objekt som er til for mannens tilfredsstillelse, og som det er greit å kjøpe og selge som en hvilken som helst annen vare. Kvinner er mennesker som fortjener å bli fremstilt som og behandlet som selvstendige, tenkende individer, ikke salgsvarer. Stripping er også salg av seksualitet og har akkurat samme type fremstilling av kvinner som objekt som pornoen. Derfor kan vi heller ikke akseptere stripping. Den omfattende sexhandelen som foregår i verden er avhengig av at et slikt kvinnesyn opprettholdes. Prostitusjonsindustrien er avhengig av at det blir ansett som greit å selge kvinnekroppen som om den var en vare. Sexmessen i Bergen er et av mange forsøk på å legitimere sexindustrien. Sexindustrien involverer sterke pengeinteresser og da er det ikke rart at de til stadighet prøver å fremstille denne industrien som stueren og frigjørende.

En del av retorikken rundt å fremstille porno og stripping som frigjørende går på at man må lage porno og arrangere strippeshow rettet mot et kvinnelig publikum også. Dermed vil man oppnå likestilling. Vi mener derimot at verden ikke blir et bedre sted ved at menn skal utsettes for den samme griske industrien som kvinner er blitt utsatt for. Undertrykking av enda en gruppe er det motsatte av frigjøring.

SU vil kjempe for seksuell frigjøring for alle, for heteroseksuelle, homofile, kvinner og menn, men dette fremmes ikke av et stigmatiserende og feilaktig bilde av hva seksualitet og kropp dreier seg om. Seksualitet er nærhet og nytelse og ikke en vare som kan selges.