Av Jan Nordstrøm

Kleppestø

«Hva er eventyr uten hekser, hva er skolen uten lekser?»

Så lenge vi har hatt skole har det vært en naturlig del av elevens arbeid å måtte gjøre lekser. Store mengder bøker er blitt fraktet til og fra skolen. Tunge ransler har skadet mang en barnerygg. Og så selve leksearbeidet: Noen elever bruker 10 minutter, andre bruker timer og kvaliteten på arbeidet er svært varierende. Noen hjem gir verken arbeidsro eller støtte, andre forlanger prikkfritt arbeid før barnet får noe som ligner på fritid. På skolen skal leksene sjekkes, glemming skal registreres, glemte bøker og utstyr skal erstattes før man kommer i gang med skolearbeidet. Alt dette er sløsing med tid!

Jeg hevder at vi vil få en mye bedre skole ved at hele det organiserte læringsarbeidet skal skje på skolen. Da blir elevene mer motivert, det blir mindre slitasje både på elever og utstyr, og foreldrene kan ha et mer positivt samvær med sine barn enn ved å være vakthunder for at de skal gjøre leksene sine.

Mange vil helt sikkert riste på hodet og si at det er så mye som må læres at det er ikke tid nok til å gjøre det på skolen. Hadde vi brukt mesteparten av tiden på skolen til undervisning og mindre til oppdragelse, så ville elevene fått med seg det de kan evne å lære. Undersøkelser (Buzan) viser at dagens unge er 25 prosent mer intelligente enn sine foreldre. Vi vet også at svært mye av det elevene lærer, lærer de på andre måter enn gjennom skolearbeid. Hvorfor er norske barn så gode i engelsk?

Jeg har stor tro på at det går an å få til en leksefri skole. Det vil øke elevenes respekt for læring samtidig som det ville gitt et klarere skille mellom arbeid og fritid.

Jeg ser for meg en fremtidig skole der elevene kommer på skolen uten annen bagasje enn matpakken sin. I klasserommet har de hver sin kurv med arbeidsredskaper. Alle bøkene er på skolen, det går ikke an å glemme dem verken hjemme, hos helgepappa eller hytta på Kvamskogen. All tiden brukes til jobbing med fagene. Hvis noen får konsentrasjonsproblemer så kan de gå til Pusterommet for å ta seg inn igjen. I dette rommet er det ansatte som kan ta seg av elever som har problemer med seg selv og omgivelsene. I stedet for at læreren skal bruke timen på å ordne opp i alle mulige konflikter, så er det profesjonell hjelp å få på skolen.

Det er en forutsetning for en vellykket leksefri undervisning at arbeidstiden blir brukt til læring. I ganske mange år har jeg spurt mine elever hvorfor de er på skolen. Alle har det samme svaret: For å lære! Da synes jeg at vi skal bruke skoletiden til det, så kan de bruke fritiden sin til alt det andre!