Dette vil bidra til det motsatte av våre ønsker, nemlig å bevare et godt etablert forretningssentrum.

La meg foreslå en mer passende trasé fra Kaigaten videre til Christies gate, Småstrandgaten., Torget, Vetrlidsallmenningen, Øvregaten, Dreggen, Bryggen, Torget, Olav Kyrres gate og videre samme rute som allerede er planlagt: Da kan en også erstatte «flybussen», den kan gå til og fra Nesttun-Flesland.

Et enkeltspor fra krysset ved Kjøttbasaren og tilbake igjen vil heller neppe skape flaskehals i bybildet. Jeg har reist med Oslo sporvei, og de har et effektivt og punktlig kollektivtrafikktilbud, la Bergen få det samme!