Uttalelsen fra Huuse er høyst relevant og stemmer overens med det som svært mange i dette landet allerede har forstått — i lang tid.

Marthinsen prøver den gamle teknikken med at Huuses uttalelser skaper inntrykk av at alle innvandrere er kriminelle.

Alle vet at ikke alle innvandrere er kriminelle, men mange, altfor mange er det. Basta! Flere av oss i dette landet sier nå at nok er nok. Vi orker ikke lenger politikere som Marthinsen og hans like.

«Asylsøkere som begår kriminalitet får sin sak behandlet i ekspressfart,» hevder Marthinsen. En slik påstand er dessverre både løgnaktig og misvisende. Et typisk eksempel på hvordan norske politikere helt bevisst prøver å tåkelegge norsk asyl- og innvandringspolitikk og dermed føre det norske folk bak lyset.

De konflikter som oppstår mellom nordmenn og innvandrere, er skap av en feilslått og naiv norsk innvandringspolitikk i mer enn 30 år.

Politikerne og enkelte norske medier har i årevis drevet en systematisk desinformasjon i innvandringssaker.

Vi er ikke så dumme at vi ikke forstår dette.

STEINAR ATLE ERIKSEN