Av Per Kristian Sebak

Samtidig er myndighetene blitt mer restriktive når det gjelder å innvilge asyl og opphold på humanitært grunnlag (fra 4200 i 2001 til 3000 i 2002, selv om antall søkere økte fra 13.000 til 16.000). Dette gjenspeiler også holdningene blant befolkningen. En undersøkelse foretatt av SSB viser at nordmenn flest mener det bør bli vanskeligere å få oppholdstillatelse i Norge, og vel 45 prosent mener innvandrere flest er kilde til utrygghet i samfunnet.

Politikere så vel som nordmenn for øvrig synes da å ha glemt at for vel 100 år siden var situasjonen omvendt for Norges vedkommende. Mellom 1860-1914 utvandret hele 700.000 «fattige» nordmenn, de aller fleste til mulighetenes land, USA. I 1910 hadde Norge en befolkning på 2,1 millioner, hvilket betyr i absolutte tall at 33 prosent av befolkningen hadde utvandret! Likevel er kun 6,6 prosent av Norges befolkning i dag innvandrere, dette til tross for fødselstallene i Norge er synkende og tall fra FN sier vi er verdens beste land å bo i (til sammenlikning er én niendedel eller 1 million av Sveriges befolkning innvandrere). Det blir her et paradoks når det stadig ytres stor motstand mot familiegjenforeninger og det at innvandrere sender store pengebeløp til slekten i hjemlandet. For hva gjorde nordmenn i USA for vel 100 år siden? (ved århundreskifte 1800-1900 tjente nordmenn mer på pengebeløp fra slektninger i USA enn vårt viktigste eksportprodukt).

Med det ovennevnte i betraktning, er det forkastelig at det liksom humanitære Norge ikke stiller seg blant de «rike» landene som i hvert fall prosentvis tar imot flest nødlidende flyktninger, ikke minst når man tar hensyn til hvor mange penger Norge har tjent de siste 20-30 årene som en direkte følge av andres lidelser. Ja, de færreste tenker over at oljefondet ville vært langt slankere hvis det hadde vært fred og idyll spesielt i Midtøsten i denne perioden. Selv nå med en sannsynlig krig i Irak vil Norges formue øke svimlende som følge av en skyhøy oljepris, for slik blant annet å styrke nordmenns pensjoner i mange år fremover ...

Norge har bare godt av en betraktelig større innvandrerbefolkning, og da spesielt fra ikke-vestlige land. Vi vil etter hvert bli avhengige av arbeidsinnsatsen deres for å sikre mye av verdiskapningen her i landet. Ja, de siste årene har nordmenn vist mindre og mindre arbeidsvilje og blitt mer og mer kresne ved valg av jobb. Dette illustreres godt når vi ser hvor mange sykemeldinger som sannsynligvis ikke er reelle og når det er et økende ønske blant arbeidstakerne og den politiske venstresiden om å redusere arbeidsdagen fra åtte til seks timer. I tillegg synes sydenturer og svenskehandel å være viktigere enn å bidra til det norske fellesskapet. Slik arbeidsmoral er nærmest totalt fraværende blant de fleste spesielt ikke-vestlige innvandrere.

Og Bergen må skjerpe seg. Selv om kommunen riktignok har den nest største innvandrerbefolkningen i Norge (selvsagt etter Oslo), med 14.700 personer (hvorav vel 10.000 er ikke-vestlige), er Bergen langt nede på listen over de kommunene med høyest andel innvandrere (6 prosent, Oslo 19 prosent). Bergen har mer enn nok plass til betydelig flere innvandrere, og det vil være et positivt tilskudd til byen. Jeg ser for meg nye spennende multikulturelle bydeler på Nygårdstangen, Kronstad og Nøstet foruten drabantbyene. I denne sammenheng er det også et tankekors at en by som Bergen ennå ikke har bygget sitt første ikke-kristelige religiøse bygg, og da en moské (siden islam er den største religionen i Bergen etter kristendommen). Ja, det er nærmest en skam at byens anslagsvis 2000-3000 muslimer ikke skal få et bedre sted å tilbe sin Gud enn det forfalne bygget nede på Nøstet. I motsetning til Trondheim og Oslo har Bergen først de siste 20-30 årene hatt en vesentlig tilstrømning av ikke-kristne innvandrere. Trondheim og Oslo tok imot mange flyktende russiske jøder mot slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, og innen forholdsvis kort tid kunne de to byene innvie hver sine praktfulle synagoger, selv med langt færre jøder enn det er av muslimer i Bergen i dag. Ettersom Nøstet-området skal omreguleres i nærmeste fremtid, burde kommunen og andre sett på muligheten for å bygge en skikkelig moské i område. Dette vil bidra sterkt til å synliggjøre det multikulturelle samfunnet Bergen tross alt nå er blitt!