Noen av Ariel Sharons mest fremtredende ministere har dessuten tatt til orde for å drepe ham. Dette er et brutalt angrep ikke bare på det palestinske folkets rett til selv å velge sine ledere, men også på all akseptert folkerett.

Jan Petersen har klart og prisverdig fordømt det israelske vedtaket. Men hans besøk hos Ariel Sharon så raskt etterpå kan bare forsvares om den norske utenriksministeren klinkende klart gjentar denne fordømmelsen. Både overfor Sharon og offentlig i Israel.

USA har tidligere forsøkt å isolere Arafat politisk, men har gang på gang avvist de israelske fremstøt for å skade Yasser Arafat.

Men i dag tyder mye på at den amerikanske tålmodighet overfor Israel har nådd en grense. Amerikanerne kommer til å straffe Israel dersom landet fortsetter å bruke penger på bosettinger i palestinske områder, ifølge amerikanske tjenestemenn melder Aftenposten Aften 16. september.

Reaksjonen vil eventuelt komme i form av at Bush-administrasjonen vil holde tilbake noe av den betydelige økonomiske støtten til Israel. USA kommer trolig til å holde igjen noe av lånet på over 66 milliarder kroner amerikanerne har garantert Israel i forbindelse med den økonomiske krisen i landet. Det er uklart hvor mye av lånet som eventuelt vil bli holdt tilbake, men dette vil bli avgjort ut fra hvor mange penger Israel bruker på bosettinger etter 1. oktober, opplyser en anonym tjenestemann til AFP.

Striden rundt Yasser Arafat fortsetter for fullt, og selv om Israel den 15. september gikk noe tilbake på sine tidligere utspill, tok FNs spesialutsending Terje Rød-Larsen Arafat i forsvar i en tale i FNs sikkerhetsråd.

Yasser Arafat er palestinernes legitime leder. — Han legemliggjør palestinernes identitet og nasjonale håp, sa den norske spesialutsendingen, som også oppfordret Israel til å oppgi bosettinger. - Uten folkelig støtte kan ingen palestinsk statsminister bekjempe terrorisme. Denne folkelige støtten kan best oppnås ved at bosettingene oppgis, sa Rød-Larsen ifølge NTB/Reuters/AFP.

Skal Veikartet til fred fungere må de israelske bosettingene oppgis. Politisk vil det da bli mulig å innstille intifadaen, og de palestinske myndighetene kan bli i stand til å nøytralisere eller avvæpne de ytterliggående islamittiske organisasjonene Hamas og Islamsk hellig krig.

Knut Vidar Paulsen, fungerende leder i Den Norske Fredskomité