Den siste omdreiningen i voldsspiralen i Midtøsten er svært bekymringsfull, og da særlig den humanitære situasjonen for den palestinske befolkningen på Vestbredden.

Den israelske regjering må derfor etterleve Sikkerhetsrådets resolusjoner 1402 og 1403 om umiddelbar tilbaketrekning fra de reokkuperte byene på Vestbredden. Begge parter må respektere resolusjon 1402 om umiddelbart å godta en våpenhvile, israelsk tilbaketrekning fra palestinske byer, implementering av Tenet— og Mitchell-planene, samt gjenoppta forhandlinger om en politisk løsning på konflikten. Angrepet på den valgte palestinske presidenten Yasser Arafats hovedkontor er også svært kritikkverdig, og Venstre krever at han snarest slippes løs fra husarrest.

Israels sikkerhet kan ikke skapes gjennom undertrykkelse og drap på palestinske sivile. Den israelske hærens systematiske ødeleggelse av sivil infrastruktur, bygninger, vannledninger, havner og flyplasser er en provokasjon mot verdenssamfunnets ønske om en trygg fremtid for det palestinske folk. Det bør vurderes å stille krav om krigsskadeerstatning fra Israel for ødeleggelsene i de palestinske områdene under reokkupasjonen. Venstre tar på det sterkeste avstand fra den ydmykende behandling hjelpepersonell er blitt utsatt for, og som er i strid med Geneve-konvensjonen. Angrepne på og ødeleggelsen av hellige steder og kulturminner er uakseptable og må ta slutt. Venstre tar også på det sterkeste avstand fra alle palestinske organisasjoner og individer som står bak terrorhandlinger, og krever at de palestinske selvstyremyndighetene gjør sitt ytterste for å bekjempe slik terror.

Venstre støtter fullt ut Sikkerhetsrådets resolusjon 1397 om en visjon om en«region hvor to stater, Israel og Palestina, lever side om side innen sikre og anerkjente grenser», i tillegg til opprettelsen av en palestinsk stat innenfor grensene fra 1967 med hovedstad i Øst-Jerusalem. Det må finnes en rettferdig ordning på det palestinske flyktningproblemet, og de ulovlige israelske bosettingene på Vestbredden og Gaza må tilbakeføres til palestinsk kontroll. Det må finnes en løsning på Jerusalem-problemet som sikrer både jøder, muslimer og kristne fri tilgang til de hellige steder.

Det må understrekes at det er Israels fortsatte okkupasjon av Vestbredden inklusive Øst-Jerusalem og Gaza, i strid med Sikkerhetsrådet resolusjon 242 fra 1967, som er den viktigste underliggende årsak til dagens konflikt.