Dette bitte lille landet er på størrelse med Hedmark fylke og utgjør ikke mer enn ca. én 600-del av den arabiske verdens samlede areal. Legger man Israels kart på Norges-kartet, må man legge Israel 15 ganger over for å dekke hele Norge.

Dette knøtt lille landet er det en hel verden daglig er fokusert på. Slår man opp i alle verdens aviser, om dette er i Australia, New Zealand, Fiji-øyene, Hawaii, USA, Canada, Norge, Island, Sør-Amerika, Sør-Afrika, Sibir, Russland, Japan — ja, hvor som helst, så er Israel nesten daglig nevnt. På CNN og BBC går det omtrent ikke en eneste dag uten at Israel er hovedoppslag.

Slår vi opp på tekst-tv og leser utenriksnyhetene der, så er det ikke sjelden der står både 6 og 7 kapitler med nyheter fra Israel og Midtøsten. Det går neppe en dag uten at man leser om Israel - det bitte lille landet. Hvorfor denne enorme fokus på et så lite folk og land? Kan det ha noe med tidens profetier å gjøre?

Jesus sa: «Se på fikentreet og alle trær. Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også når dere ser disse ting skje, vite at Guds rike er nær.» Lukas 21, 29-31. Jødene er Guds demonstrasjonsfolk og endetidens klokke. Gud handler med jødene som han vil. Nå er tiden da jødene kommer fra over 100 land i verden og samles igjen i sitt løftesland, Israel. Dette er en torn i øyet på den Onde, og nå har han satt opp omtrent hele den islamske verden, godt fulgt av også den vestlige verden. Men ingenting kan rokke ved Guds vilje. Israel skal bli velsignet, og alle de hedningfolk som bøyer seg for Guds vilje med Israel.

Jødenes tempel vil snart bli bygd i Jerusalem og deres Messias vil snart komme tilbake og sette sine føtter på Oljeberget (Sak. 14.). Store begivenheter er i emning. Men for dem som ikke tror på dette, blir begivenhetene kun politisk konflikt som ingen har noen løsning på. Men når jødenes Messias kommer, da blir det varig fred - en fred som ingen av oss engang kunne uttenke.

Det er ekstremt alvorlig det som skjer i Midtøsten nå. Dette er arnestedet hvor det onde og gode møtes til det endelige oppgjør. Israel er tidens anstøtsklippe - og ve dem som strider mot den jødiske nasjon i disse dager.

Av Hugo