Av Jan Hausken, Tertnes

Det er riktig at en muslim plikter å ta seg av reisende, foreldreløse og syke men profeten selv sa at «det er bedre å sanke kvister i bunter og bære dem på ryggen for salg, enn å be om hjelp fra andre som gir eller ikke gir».

Overført til Bergen i 2003 betyr det at hvis en sunn og frisk tigger godtar å vaske bilen din for en femtilapp så la ham gjøre det. Vil han ikke er han ikke verdt å få pengene han spør etter heller. Velferdsskatten som muslimer skal betale er på 1/40 av oppsparte midler (altså ikke hus, inntekt osv.) noe som er mye lavere enn andelen en norsk skattebetaler må betale til fellesskapet. Allerede før du har passert tiggeren har du allerede gitt ham store beløp gjennom som sosialhjelp og trygdeordninger betalt av deg og meg via skatteseddelen og merverdiavgift.

Altså: Gi penger til syke, gamle og handikappede og ikke til unge, sunne mennesker som ikke gidder å jobbe for pengene.