Æresdrap, tvangsekteskap og annen undertrykking har «ingenting med islam å gjøre». Det er «dårlige utøvere» og ikke religionen det er noe i veien med, påstår hun.

Menneskefiendtlige skikker og tradisjoner eksisterte selvsagt før islam, men det faktum at disse «foreteelsene» også i dag lever i beste velgående, tyder neppe på at islam har tjent frihetens og menneskerettighetenes sak.

Astri Borges sitater fra Koranens sura reflekterer et motsetningsfylt, forvirrende og lovregulerende innhold som gir rom for farlige fortolkninger. Den iranskfødte forfatteren Kader Abdolah sier da også at Koranen som lovbok er «livsfarlig» fordi den gjør islam til en tvangsreligion. Koranens fortapelseslære med trussel om et brennende helvete for de vantro og for dem som forlater islam, gjør ikke saken bedre!

I toleransens navn har islam lenge nok vært et tabu. Det er på tide vi får en åpen diskusjon om denne religionens innhold, makt og eventuelle maktmisbruk.

AKSEL SÆTHRE,

BERGEN