Må virkelig eldre mennesker dø i vårt land pga. frost og kulde? Uverdig. Dette beskriver situasjonen for de eldre i dette rike landet vårt. Gamle bor ofte alene i hjemmene sine ute tilstrekkelig tilsyn, og sliter med å få endene til og møtes. En skam for Norge. Staten må nå gripe inn. Sett i gang strakstiltak. Hjemmesykepleierne og hjemmehjelpen må evakuere de gamle til et oppvarmet hotell med mat og tilsyn. Send regningen til staten. Ta bort alle avgifter på strøm. Jeg skammer meg over at vi er så maktesløse. Vi er dessverre for få politikere som vil satse på de eldre i Norge. Når det gjelder omsorg for de eldre blir Frp gang på gang nedstemt. Det blir snakket så fint om de eldre, men i praksis finnes det lite omsorg for de eldre og fattige i dette landet.

Vi prater bare tull med fine ord. Det virker som vi er mest opptatt med å fremme oss selv. Vi burde skamme oss og begynne å tenke på dem vi er valgt inn for.

REIDUN KONGLEVOLL, FJELL FRP