Oslo og Bergen — byene med de iskalde hjertene? Men det aller første offeret var medmenneskeligheten. Kaldt og kynisk ofret på kommuneøkonomiens alter ...

Klarere enn før ser vi at der regelverk og kommunebudsjett minutiøst følges med bedriftsøkonomisk snusfornuft og kynisk millimeterpresisjon, der finnes det ikke rom for menneskelige følelser - bare nakne, stumme tall på hvitt, kjølig papir; maskinelt produsert av korrekt tilkneppede, stive og effektive byråkrater. Avkledd og kaldt ...

Kulde i mer enn én forstand ...

TERJE HATVIK, OS